ورود

استعدادیابی مهارتی در تبریز

تصاویری از آزمون استعدادیابی مهارتی مجتمع فنی تبریز

 


 


 


 


 


 


 


 

  تعداد افراد حاضر: 124       تعداد بازديد امروز: 8571       تعداد بازديد ديروز: 8092       تعداد بازديد ماه: 55109       تعداد بازديد ماه گذشته: 234959       تعداد بازديد كل: 1021564