ورود

Iran ICDL Price

تعرفه logbook و آزمون بین المللی

نام دوره آموزشی قیمت logbook (ریال) قیمت آزمون ها (ریال)
ICDL 300000 300000 برای هر مهارت
ICDL CAD 300000 300000
ICDL Image Editing 300000 300000
ICDL Web Editing 300000 300000
E-kids 300000 120000
ICDL Advanced 300000 300000 برای هر مهارت
e-Citizen 300000 300000
CTP Call Call
Expert Call Call
EUCIP Core 300000 300000
equal skills 300000 رایگان
ICDL IT Security 300000 300000
ICDL Project Planning 300000 300000
Office 2013 300000 300000 برای هر مهارت
Computer Essentials 300000 300000
Online Essentials 300000 300000
Online Collaboration 300000 300000

توضیح اینکه : هزینه صدور گواهینامه از طرف بنیاد ICDL ایران برای گواهینامه فارسی مبلغ 150,000 ریال و برای گواهینامه لاتین 300,000 ریال می باشد.