ورود

computer Essentials tabriz

Computer Essentials

نام دوره آموزشی
Computer Essentials
ساعت
80 (40 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
Call

هدف:

این مهارت که مهارت ICDL و Windows7 را در بر میگیرد مفاهیم و مهارت های ضروری مربوط به اسفاده از ابزار ها ، ایجاد فایل و مدیریت ، شبکه ها و امنیت داده ها ار پوشش می دهد .

داوطلبان پس از گذراندن این ماژول قادر به:

■ درک مفاهیم کلیدی مربوط به ICT ، کامپیوتر ها ،ابزار ها و نرم افزار ها
■ روشن وخاموش کردن کامپیوتر ها
■ کار کردن در Desktop کامپیوتر با اسفاده ار آیکن ها و پنجره ها
■ تنظیمات اصلی سیستم عامل واستفاده از ویژگی های Help داخلی
■ ایجاد یک سند ساده و پرینت از خروجی آن
■ درک مفاهیم اصلی مدیریت فایل و سازماندهی فایل ها و پوشه ها
■ درک مفاهیم کلیدی ذخیره سازی واستفاده از نرم افزار های کاربردی برای فشرده سازی استخراج فایل های بزرگ
■ درک مفاهیم شبکه وگزینه های اتصال به شبکه
■ درک اهمیت محافظت از داد ه ها وابزار ها در مقابل نرم افزار های مخرب واهمیت پشتیبان گیری
■ درک اصول مربوط به Green IT ، قابلیت دسترسی و سلامتی کاربر می باشد.