ورود

online Essentials tabriz

Online Essentials

نام دوره آموزشی
Online Essentials
ساعت
40 (20 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
Call

هدف :

این مهارت مفاهیم ومهارت های کلیدی مربوط به جستجو در وب ، جستجوی کار آمد اطلاعات ، ارتباط آنلاین و ایمیل را پوشش می دهد.

داوطلبان پس از گذراندن این ماژول قادر به:

■ مهارتهاى پايه شامل مباني کامپيوتر ،فايل و پوشه‌ها ،برنامه‌هاى کاربردى ساده، مبانى اينترنت، مبانى ايميل.
■ جستجوى اطلاعات شامل جستجو ،محدوده وسيعى از منابع اينترنتى ،احتياط ها،نتايج و خطرات،اعتبارو وثوق اطلاعات
■ مشارکت الکترونيکي شامل خدمات روى خط(online)،برنامه‌ هاى کاربردى علمى.
■ درک مفاهیم جستجوی وب و امنیت آنلاین
■ استفاده از مرورگر وب وتنظیمات مرورگر ،Bookmark و گرفتن خروجی از وب
■ جستجوی آنلاین اطلاعات و ارزیابی متنقدانه محتوای وب
■ درک مسائل مهم مربوط به حق چاپ وحفاظت از داده
■ درک مفاهیم کلیدی مربوط به انجمن های آنلاین ،ارتباطات و ایمیل
■ ارسال و دریافت ایمیل و مدیریت تنظیمات ایمیل
■ جستجو وسازماندهی ایمیل واسفاده از تقویم می باشند.