ورود

e-magazin

مجله الکترونیک

همه می دانیم فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی برای دوره های آموزشی علوم انفورماتیک ، IT و ICT یکی از ضرورتهای اجتناب ناپذیری است که در سطوح گوناگون نهادها ، جوامع و سازمانها اعم از دولتی ، عمومی و خصوصی احساس می شود. با توجه به گستره وسیعی از نیروهای انسانی فعال و مخاطبان این علوم و به منظور هدایت فارغ التحصیلان جویای کار به سمت بازار کار و بررسی راهکارهای ایجاد فرصتهای شغلی جدید و بستر مناسب برای مشارکت سازمانها و نهادهای مسئول در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و بستر سازی برای لزوم آموزش در واحدهای صنعتی و تجاری و همچنین قابل استفاده بودن علوم کامپیوتر برای تمامی اقشار جامعه و تحقق بخشیدن جامعه الکترونیکی بر آن شدیم تا مجله الکترونیکی مجتمع فنی تبریز را بصورت ماهنامه تقدیم حضور کنیم.
مجله الکترونیکی مجتمع فنی تبریز با این هدف به میان شما می آید تا گامی البته در حد استطاعت خود در راستای اطلاع رسانی علوم انفورماتیک و تحقق بخشیدن به زندگی الکترونیکی و داشتن جامعه الکترونیکی بردارد. زیرا معتقدیم اگر بخواهیم سرعت ، استمرار و نهادینه سازی در استفاده از ICT را در جامعه تحقق بخشیم و بسوی جامعه الکترونیکی گام برداریم باید با سرمایه گذاری مستقیم و متمرکز نسبت به الکترونیکی کردن خدمات اجتماعی مبادرت کنیم چرا که از رهگذر آن بسیاری از پیش نیازها و زیر ساخت های اقتصادی ، علمی ، آموزش عمومی ، فرهنگ سازی و ... حاصل خواهد شد . در واقع ترویج اندیشه علمی و کمک به توسعه علوم انفورماتیک و فرهنگ سازی برای داشتن جامعه الکترونیکی از جمله اهدافی است که این مجله الکترونیکی پیش رو خواهد داشت بی تردید توفیق در این زمینه بدون همراهی و همگامی شما مخاطبان و خوانندگان عزیز میسر نخواهد بود .

شماره اول شماره دوم شماره سوم شماره چهارم شماره پنچم شماره ششم شماره هفتم شماره هشتم شماره نهم شماره دهم شماره یازدهم شماره دوازدهم شماره سیزدهم شماره چهاردهم شماره پانردهم شماره شانزدهم شماره هفدهم شماره هجدهم شماره نوزدهم شماره بیستم شماره بیست و یکم شماره بیست و دوم

  تعداد افراد حاضر: 51       تعداد بازديد امروز: 4961       تعداد بازديد ديروز: 4910       تعداد بازديد ماه: 81464       تعداد بازديد ماه گذشته: 211796       تعداد بازديد كل: 631498