ورود

طرح دوست به دوست مجتمع فنی تبریز

1400/01/09

طرح دوست به دوست مجتمع فنی تبریز

باشگاه مشتریان مجتمع فنی تبریز اقدام به اجرای طرح دوست به دوست نمود که شرایط آن بشرح زیر می باشد:

اگر فردی دوست خود را برای ثبت نام در دوره های آموزشی به مجتمع فنی تبریز معرفی نماید 16% شهریه اخذ شده از فرد ثبت نام شده به حساب فرد معرف واریز خواهد شد و اگر این فرد به مرور زمان 20 نفر را برای شرکت در دوره های آموزشی به مجتمع فنی تبریز معرفی نماید از 21 نفر به بعد 25% شهریه اخذ شده از فرد ثبت نام شده از طرف مجتمع فنی تبریز به حساب معرف واریز خواهد شد.

طرح کارآفرینی دوست به دوست شامل چه کسانی می شود؟

همه افراد جامعه از قبیل کارمندان، دانشجویان، مدرسان مجتمع فنی تبریز، کارمندان مجتمع فنی تبریز(به جز مسئولین آموزش)، افراد بیکار، شرکتها و موسسات آموزشی، دولتی و .... می توانند از این طرح کارآفرینی استفاده نمایند و با معرفی دوستان خود به مجتمع فنی تبریز از مزایای مالی آن بهره مند شوند.

tarhedustbdust

شرایط و قوانین :

1. فقط کسانی بعنوان دوست معرفی شده تلقی می گردند که برای اولین بار در مجتمع فنی تبریز ثبت نام نمایند (دانشجویان قبلی مجتمع فنی تبریز که نامشان در اتوماسیون مجتمع فنی تبریز وجود دارد شامل طرح نمی باشند)
2. در صورت ثبت نام دوست معرفی شده و پس از واریز به حساب درصد مورد نظر تا 72 ساعت به حساب معرف واریز می گردد.
3. اگر دوست معرفی شده تحت هر شرایطی از شرکت در دوره آموزشی انصراف دهد و مبلغ خود را استرداد نماید فرد معرف ملزم است مبلغ واریز شده به حساب خود را به مجتمع عودت نماید.
4. در صورتیکه دوست معرفی شده برای ثبت نام حائز شرایط استفاده از تخفیف می باشد درصد موردنظر پس از احتساب تخفیف به حساب معرف واریز می گردد.
5. مبلغ معرف فقط در شرایطی به حسابش واریز می گردد که فرد ثبت نام شده در همان لحظه ثبت نام، اسم معرف را در فرم ثبت نام درج نماید و بعد از ثبت نام (حتی واریز پیش پرداخت) نام هیچکس بعنوان معرف مورد قبول مجتمع فنی تبریز نمی باشد.
6. طرح دوست به دوست شامل بستگان درجه یک نمی باشد.

  تعداد افراد حاضر: 128       تعداد بازديد امروز: 8547       تعداد بازديد ديروز: 8092       تعداد بازديد ماه: 55085       تعداد بازديد ماه گذشته: 234959       تعداد بازديد كل: 1021540