ورود

دپارتمان تربیت مربی و ارتقا موسسان و مدیران

عناوین

معرفی دپارتمان تربیت مربی و ارتقا موسسان و مدیران ارتقاء مدیران و موسسان: ▼ تربیت مربی: ▼ تقویم آموزشی دوره‌ها

معرفی دپارتمان

تربیت مربی یکی از موضوعات بسیار مهم و تاثیرگذار در آموزش های فنی و حرفه‌ای است، این بحث از دو جهت قابل اهمیت است. مورد اول اینکه داشتن مربی توانمند و ماهر یکی از دغدغه ههای اصلی آموزشگاه های فنی و حرفه‌ای در سراسر کشور است و مورد دوم اینکه تربیت مربی می تواند فرصت های شغلی جدیدی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی ایجاد نماید.
دپارتمان تربیت مربی مجتمع فنی تبریز قصد دارد با تربیت مربیان موردنیاز آموزشگاه های فنی و حرفه ای، مراکز جوار کارخانجات، صنایع و مدارس فنی و حرفه ای علاوه بر مرتفع ساختن نیازهای مراکز فوق، بتواند در حد توان خود برنامه ریزی هایی برای ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان این دوره ها از طریق کاریابی خود داشته باشد.
لذا این مجتمع با نیازسنجی آموزشی از مراکز و آموزشگاه های فنی و حرفه‌ای صنعت و بازارکار دوره های آموزشی را در قالب دپارتمان تربیت مربی برنامه ریزی کرده است که امیدواریم دوره های آموزشی تربیت و بازآموزی مربیان بتواند در راستای منشور کاری اسزمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور باعث توسعه و رشد روزافزون نیروی انسانی ماهر با توجه به تغییرات تکنولوژی در عصر جدید گردد.