ورود

دپارتمان حقوق

معرفی دپارتمان

حقوق-تبریز

امروزه آشنايي با مباحث و اصول حقوقي و آشنايي با حقوق هر فرد لازمه پيشرفت اجتماعي افراد ميباشد همينطور جهت ورود به جنبه عملي رشته حقوق در ميان دانشجويان و دانش آموختگان رشته حقوق آشنايي با متدهاي عملي اين رشته ملزوم ميباشد از همين رو مجتمع فني تبريز با تجربه ساليان متمادي و با استفاده از اساتيد مجرب مبادرت به تشكيل دپارتمان قوي حقوق و برگزاري كلاسهاي متعدد آموزشي براي عموم مردم به خصوص دانش آموختگان رشته حقوق مينمايد و در اين كلاسها تلاش بر آن دارد تا به نحوه آسانتر جنبه عملي رشته حقوق را آموزش و از ابتدا تا انتهاي اين رشته را در هر جنبه و به صورت علمي تحت استانداردهاي سازمان فني و حرفه اي به انجام رساند

  تعداد افراد حاضر: 84       تعداد بازديد امروز: 7863       تعداد بازديد ديروز: 8092       تعداد بازديد ماه: 54401       تعداد بازديد ماه گذشته: 234959       تعداد بازديد كل: 1020856