ورود

ردیف کد دوره عنوان ساعت شروع تاریخ شروع مبلغ مدت(زمان) محل برگزاری
1 5671 Matlab روز های جمعه 9 الی 13:30 1401/05/28 2400000 40 دفتر مرکزی
2 5959 AVR روزهای زوج 11 الی 12:30 1401/05/29 2000000 40 دفترمرکزی
 1  
  تعداد افراد حاضر: 41       تعداد بازديد امروز: 4910       تعداد بازديد ديروز: 4910       تعداد بازديد ماه: 81413       تعداد بازديد ماه گذشته: 211796       تعداد بازديد كل: 631447