ورود

اصول مشاوره حقوقی

69

مبلغ :

تخفیف:

مبلغ برای شما:

2,500,000 ریال

0 ریال

2,500,000 ریال

ثبت نام
تاریخ و زمان شروع :
1401/05/23
ساعت18:30
روز و ساعات برگزاری:
روز های زوج 18:30 الی 20

آموزش اصول مشاوره حقوقی

نام دوره آموزشی
آموزش اصول مشاوره حقوقی
ساعت
6 (3 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
2,500,000
رئوس مطالب


■ آموزش کلی مشاوره و روشهای مشاوره
■ آموزش قانع سازی و پاسخ به سؤالات
■ آموزشهای لازم برای ارتباط باموکل