نام کاربری
  کلمه عبور

ردیف

نام دوره

مدت(ساعت)

ایام برگزاری

ساعات  برگزاری

محل برگزاری

تاریخ شروع

شهریه(ریال)

1

e-kids

90

5 شنبه ها

11-9:30

دفتر مرکزی

27/07/96

3500000

2

e-kids

90

5 شنبه ها

15:30-14

شعبه ابوریحان

11/08/96

3500000

3

ICT کودکان

30

روزهای فرد

11-9:30

دفتر مرکزی

23/07/96

1000000

4

ویندوز تکمیلی

24

5 شنبه ها

14-12:30

دفتر مرکزی

25/08/96

1500000

5

Photoshop(I)

34

روزهای فرد

15:30-14

دفتر مرکزی

02/09/96

1800000

6

Photoshop(II)

40

5 شنبه ها

14-12:30

دفتر مرکزی

20/07/96

2500000

7

برنامه نویسی 1

40

پنج شنبه

11-9:30

دفترمرکزی

25/08/96

3500000

8

وبلاگ نویسی

30

روزهای فرد

17-15:30

دفتر مرکزی

14/08/96

3000000

9

رباتیک (روبووار)

20

5 شنبه ها

12:30-11

دفتر مرکزی

27/07/96

3000000

10

رباتیک (کیتاروبو)

20

روزهای زوج

14-12:30

دفتر مرکزی

26/07/96

3000000

11

ربات کوچولوی من

20

روزهای فرد

15:30-14

دفتر مرکزی

20/08/96

2500000

12

کارآفرینی برای کودکان 7 تا 12 ساله

40

5 شنبه ها

11-9:30

دفتر مرکزی

27/07/96

2500000

13

کارآفرینی برای نوجوانان

40

5 شنبه ها

12:30-11

دفتر مرکزی

27/07/96

2500000

14

کارآفرینی برای والدین

40

5 شنبه ها

11-9:30

دفتر مرکزی

27/07/96

2500000

15

Level Ch1 کودکان (7-4)

40

روزهای فرد

11-9

دفتر مرکزی

07/08/96

1300000

16

Level  J4 کودکان (7-6)

40

روزهای فرد

11-9

دفتر مرکزی

07/08/96

1300000

17

Level  J6 کودکان (12-7)

40

روزهای زوج

11-9

دفتر مرکزی

06/08/96

1300000

عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.