نام کاربری
  کلمه عبور

                           ICTLogo.jpg                                                                                   schaduled.gifregister.gifردیف

نام دوره

مدت(ساعت)

ایام برگزاری

ساعات  برگزاری

تاریخ شروع

شهریه(ریال)

1

e-kids

90

5 شنبه ها

14-12:30

96/02/14

3000000

2

ICT کودکان

30

روزهای فرد

12:30-11

96/02/10

800000

3

ویندوز تکمیلی

24

5 شنبه ها

12:30-11

96/02/07

1200000

4

Photoshop(I)

34

5 شنبه ها

15:30-14

call

1500000

5

برنامه نویسی 1

40

5 شنبه ها

12:30-11

96/01/17

3000000

6

وبلاگ نویسی

30

روزهای فرد

17-15:30

96/02/10

2500000

7

رباتیک (روبووار)

20

5 شنبه ها

11-9:30

96/02/21

2500000

8

ربات کوچولوی من

20

روزهای فرد

12:30-11

96/02/10

2000000

9

کارآفرینی برای کودکان 7 تا 12 ساله

40

5 شنبه ها

11-9:30

96/02/07

2500000

10

کارآفرینی برای نوجوانان

40

5 شنبه ها

12:30-11

96/02/07

3000000

11

کارآفرینی برای والدین

40

5 شنبه ها

11-9:30

96/02/07

2500000

12

Level Ch1 کودکان (7-4)

40

یک شنبه-سه شنبه

11-9

96/01/29

1250000

13

Level  J4 کودکان (7-6)

40

شنبه -دوشنبه

18-16

96/01/28

1250000

14

Level  J6 کودکان (12-7)

40

شنبه -دوشنبه

11-9

96/01/28

1250000

عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.