نام کاربری
  کلمه عبور

ردیف

نام دوره

مدت(ساعت)

ایام برگزاری

ساعات  برگزاری

تاریخ شروع

شهریه(ریال)

1

e-kids

90

روزهای زوج

12:30-11

17/03/96

3500000

2

ICT کودکان

30

روزهای فرد

11-9:30

18/03/96

1000000

3

ویندوز تکمیلی

24

روزهای زوج

11-9:30

20/03/96

1500000

4

Photoshop(I)

34

روزهای زوج

14-12:30

20/03/96

1800000

5

برنامه نویسی 1

40

روزهای زوج

12:30-11

22/03/96

3500000

6

وبلاگ نویسی

30

روزهای فرد

17-15:30

30/03/96

3000000

7

رباتیک (روبووار)

20

روزهای زوج

14-12:30

17/03/96

3000000

8

ربات کوچولوی من

20

روزهای فرد

14-12:30

18/03/96

2500000

9

کارآفرینی برای کودکان 7 تا 12 ساله

40

5 شنبه ها

11-9:30

25/03/96

2500000

10

کارآفرینی برای نوجوانان

40

5 شنبه ها

12:30-11

25/03/96

2500000

11

کارآفرینی برای والدین

40

5 شنبه ها

11-9:30

25/03/96

2500000

12

Level Ch1 کودکان (7-4)

40

روزهای فرد

11-9

18/03/96

1300000

13

Level  J4 کودکان (7-6)

40

روزهای فرد

11-9

18/03/96

1300000

14

Level  J6 کودکان (12-7)

40

روزهای زوج

11-9

17/03/96

1300000

عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.