نام کاربری
  کلمه عبور

ردیف

نام دوره

مدت

(ساعت)

ایام برگزاری

ساعات  برگزاری

محل برگزاری

تاریخ شروع

شهریه

(ریال)

1

MCSA 2016 مهندسی شبکه مایکروسافتA:

200

روزهای فرد

20-17

دفتر مرکزی

11/07/96

20800000

2

MCSA 2016 مهندسی شبکه مایکروسافتB:

200

روزهای زوج

20-17

دفتر مرکزی

20/08/96

20800000

3

MCSE Private Cloud

100

روزهای زوج

call

دفتر مرکزی

call

12000000

4

A:CCNA

60

روزهای فرد

21:30-20

دفتر مرکزی

16/08/96

8000000

5

B:CCNA

60

روزهای زوج

20-18:30

دفتر مرکزی

18/09/96

8000000

 

6

A:CCNP

CCNP(SWITCH)

120

روزهای زوج

21:30-20

دفتر مرکزی

15/07/96

24000000

CCNP(ROUTE)

CCNP(TSHOOT)

7

B:CCNP( ROUTE, SWITCH, TSHOOT)

120

روزهای جمعه

13:30-9

دفتر مرکزی

17/09/96

24000000

8

VMware VCP6.0

50

روزهاي زوج

20-14

دفتر مرکزی

20/08/96

10000000

9

A:Network+

30

روزهای زوج

17-15:30

دفتر مرکزی

03/08/96

3000000

10

B:Network+

30

روزهای فرد

18:30-17

شعبه ابوریحان

30/08/96

 

11

Security+

30

روزهای زوج

17-15:30

دفتر مرکزی

29/08/96

3000000

12

A+ (Essential)

30

روزهای زوج

14-12:30

دفتر مرکزی

29/08/96

3000000

13

Linux(LPIC-1)Exam101&102

50

روزهاي زوج

20-18:30

دفتر مرکزی

29/08/96

7000000

14

سخت افزار

50

روزهاي زوج

20-18:30

دفتر مرکزی

11/09/96

7200000

15

MTCNA

40

Call

Call

دفتر مرکزی

call

5100000

16

CEH(Certified Ethical Hacking)

شناسائی نقاط ضعف امنیتی و راه حل های رفع آن

60

روزهای زوج

17-15:30

دفتر مرکزی

29/07/96

8000000

17

تعمیرکارتلفن همراهA:

80

روزهای زوج

21:30-20

دفتر مرکزی

10/07/96

8500000

18

تعمیرکارتلفن همراهB:

80

روزهای فرد

21:30-20

دفتر مرکزی

21/08/96

8500000

عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.