نام کاربری
  کلمه عبور

                           ICTLogo.jpg                                                                                   schaduled.gifregister.gifردیف

نام دوره

مدت(ساعت)

ایام برگزاری

ساعات  برگزاری

تاریخ شروع

شهریه(ریال)

1

Photoshop

40

روزها ی فرد

17-15:30

96/02/12

3000000

3

CorelDraw

40

روزهای فرد

15:30-14

96/03/18

3000000

4

FLASH

40

روزهای زوج

14-12:30

96/03/20

2600000

5

DMAX3

60

روزهای زوج    

21:30-20

96/03/04

6100000

6

DMAX3

60

روزهای زوج

12:30-9:30

96/02/30

6100000

7

Adobe Premiere

40

روزهاي زوج

14-12:30

96/02/30

3500000

8

Adob Illustrator

40

روزهاي زوج

12:30-11

96/02/30

2600000

9

Adobe After Effects

40

روزهاي زوج

15:30-14

96/02/30

4500000

10

Maya

60

روزهای زوج

12:30-11

96/03/17

8000000

11

In Design

40

روزهاي زوج

15:30-14

96/03/27

3200000

عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.