نام کاربری
  کلمه عبور

                           ICTLogo.jpg                                                                                   schaduled.gifregister.gif          J ردیف

نام دوره

مدت(ساعت)

ایام برگزاری

ساعات  برگزاری

محل برگزاری

تاریخ شروع

شهریه(ریال)

1

تربیت گرافیست آماده به کار

 

روزها ی فرد

17-15:30

دفتر مرکزی

12/05/96

12000000

2

تربیت گرافیست آماده به کار

 

روزها ی زوج

18:30-17

شعبه ابوریحان

30/05/96

12000000

3

Photoshop

40

روزها ی فرد

17-15:30

دفتر مرکزی

24/05/96

3000000

4

Photoshop

40

روزها ی زوج

17-15:30

شعبه ابوریحان

30/05/96

3000000

5

CorelDraw

40

روزهای فرد

15:30-14

دفتر مرکزی

30/05/96

3000000

6

FLASH

40

روزهای زوج

14-12:30

دفتر مرکزی

20/06/96

2600000

7

DMAX3

60

روزهای زوج 

17-15:30

دفتر مرکزی

11/06/96

6100000

8

DMAX3

60

روزهای فرد

17-15:30

شعبه ابوریحان

07/06/96

6100000

9

Adobe Premiere

40

روزهاي زوج

14-12:30

دفتر مرکزی

14/05/96

3500000

10

Adob Illustrator

40

روزهاي زوج

12:30-11

دفتر مرکزی

22/05/96

2600000

11

Adobe After Effects

40

روزهاي زوج

14-12:30

دفتر مرکزی

20/06/96

4500000

12

Maya

60

روزهای زوج

12:30-11

دفتر مرکزی

11/06/96

8000000

13

In Design

40

روزهاي زوج

15:30-14

دفتر مرکزی

30/05/96

3200000

عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.