نام کاربری
  کلمه عبور

ردیف

نام دوره

مدت(ساعت)

ایام برگزاری

ساعات  برگزاری

محل برگزاری

تاریخ شروع

شهریه(ریال)

1

تربیت گرافیست آماده به کار

 

روزها ی فرد

17-15:30

دفتر مرکزی

23/07/96

12000000

2

تربیت گرافیست آماده به کار

 

روزها ی زوج

18:30-17

شعبه ابوریحان

29/07/96

12000000

3

Photoshop

40

روزها ی فرد

17-15:30

دفتر مرکزی

23 /07/96

3000000

4

Photoshop

40

روزها ی زوج

18:30-17

شعبه ابوریحان

29/07/96

3000000

5

CorelDraw

40

روزهای زوج

15:30-14

دفتر مرکزی

15/07/96

3000000

6

FLASH

40

روزهای زوج

14-12:30

دفتر مرکزی

29/08/96

2600000

7

DMAX:A3

60

روزهای زوج 

18:30-17

دفتر مرکزی

22/08/96

6100000

 

DMAX:B3

60

روزهای زوج 

18:30-17

دفتر مرکزی

07/11/96

6100000

8

DMAX3

60

روزهای فرد

17-15:30

شعبه ابوریحان

16/08/96

6100000

9

Adobe Premiere

40

روزهاي زوج

14-12:30

دفتر مرکزی

22/07/96

3500000

10

Adob Illustrator

40

روزهاي فرد

15:30-14

دفتر مرکزی

04/08/96

2600000

11

Maya

60

روزهای زوج

12:30-11

دفتر مرکزی

24/08/96

8000000

12

Adobe After Effects

40

روزهاي زوج

14-12:30

دفتر مرکزی

08/08/96

4500000

13

In Design

40

روزهاي زوج

15:30-14

دفتر مرکزی

29/07/96

3200000

عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.