نام کاربری
  کلمه عبور

 

                                                                                 schaduled.gifregister.gif


ردیف

نام دوره

نام مدرس

مدت

(ساعت)

ایام برگزاری

ساعات  برگزاری

تاریخ شروع

شهریه

(ریال)

1

Level  E1 بزرگسالان ( خواهران)

 

40

یک شنبه-پنج شنبه

20-18

96/01/17

1250000

2

Level  E1  بزرگسالان ( خواهران )

 

40

یک شنبه-سه شنبه

18-16

96/01/29

1250000

3

Level  E1 بزرگسالان (برادران)

 

40

شنبه -دوشنبه

13-11

96/01/28

1250000

4

Level  E1 بزرگسالان (برادران)

 

40

شنبه -دوشنبه

18-16

96/01/28

1250000

5

Level Ch1 کودکان (7-4)

 

40

یک شنبه-سه شنبه

11-9

96/01/29

1250000

6

Level  J4 کودکان (7-6)

 

40

شنبه -دوشنبه

18-16

96/01/28

1250000

7

Level  J6 کودکان (12-7)

 

40

شنبه -دوشنبه

11-9

96/01/28

1250000

8

Level  J9 کودکان (12-7)

 

40

یک شنبه-سه شنبه

20-18

96/01/15

1250000

9

Level  T4کودکان (15-12)

 

40

شنبه -دوشنبه

20-18

96/01/14

1250000

10

Level   UI2 بزرگسالان ( خواهران)

 

40

یک شنبه-سه شنبه

20-18

96/01/15

1250000

11

Level  A1 بزرگسالان (خواهران)

 

40

یک شنبه-سه شنبه

18-16

96/01/15

1250000

12

Level  UI5بزرگسالان (برادران)

 

40

شنبه -دوشنبه

20-18

96/01/14

1250000

13

E1

 

40

شنبه -دوشنبه

20-18

96/01/14

1100000

14

دوره فشرده زبان انگليسي(دوره دوم)

 

160

چهارشنبه-پنج شنبه

12-9

96/01/31

7000000

15

Level  E4  بزرگسالان ( خواهران )

 

40

یک شنبه-پنج شنبه

13-11

96/01/15

1300000

16

Level  PI2  بزرگسالان ( خواهران )

 

40

سه شنبه پنج شنبه

20-18

96/01/15

1300000

17

T1

 

40

شنبه-چهارشنبه

18-16

96/01/16

1250000

18

دوره فشرده زبان انگليسي(دوره اول)

 

160

چهارشنبه-پنج شنبه

12-9

96/01/31

7000000

19

دوره فشرده زبان انگليسي(دوره اول)

 

160

چهارشنبه-پنج شنبه

17-14

96/01/31

7000000

20

TOFEL

 

40

شنبه -دوشنبه

16-14

96/01/24

3500000

21

IELTS

 

40

شنبه -دوشنبه

16-14

96/01/24

2500000

22

TTC

 

20

دوشنبه پنج شنبه

16-14

96/01/14

3500000

23

Talk show

 

24

دوشنبه

19-17

96/01/14

2000000

24

EPT

 

40

چهارشنبه

پنج شنبه

20-18

18-16

 

96/01/16

5000000

عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.