نام کاربری
  کلمه عبور

 

                                                                                 schaduled.gifregister.gif


ردیف

نام دوره

نام مدرس

مدت

(ساعت)

ایام برگزاری

ساعات  برگزاری

تاریخ شروع

شهریه

(ریال)

1

Level  101 بزرگسالان ( خواهران)

 

40

یک شنبه-پنج شنبه

20-18

96/03/07

1400000

2

Level  101  بزرگسالان ( خواهران )

 

40

یک شنبه-سه شنبه

18-16

96/03/07

1400000

3

Level  101 بزرگسالان (برادران)

 

40

شنبه -دوشنبه

13-11

96/03/08

1400000

4

Level  101 بزرگسالان (برادران)

 

40

شنبه -دوشنبه

18-16

96/03/08

1400000

5

Level Ch1 کودکان (7-4)

 

40

یک شنبه-سه شنبه

11-9

96/03/07

1300000

6

Level  J4 کودکان (7-6)

 

40

شنبه -دوشنبه

18-16

96/03/08

1300000

7

Level  J6 کودکان (12-7)

 

40

شنبه -دوشنبه

11-9

96/03/08

1300000

8

Level  J10 کودکان (12-7)

 

40

یک شنبه-سه شنبه

20-18

96/03/07

1300000

9

Level  T5کودکان (15-12)

 

40

شنبه -دوشنبه

20-18

96/03/08

1300000

10

Level   UI3 بزرگسالان ( خواهران)

 

40

یک شنبه-سه شنبه

20-18

96/03/07

1500000

11

Level  A2 بزرگسالان (خواهران)

 

40

یک شنبه-سه شنبه

18-16

96/03/07

1600000

12

Level  A1بزرگسالان (برادران)

 

40

شنبه -دوشنبه

20-18

96/03/08

1600000

13

Level  E3

 

40

شنبه -دوشنبه

17-15

96/03/08

1400000

14

دوره فشرده زبان انگليسي(دوره دوم)

 

160

چهارشنبه-پنج شنبه

12-9

96/03/09

7500000

15

Level  201  بزرگسالان ( خواهران )

 

40

یک شنبه-پنج شنبه

13-11

96/03/07

1400000

16

Level  PI3  بزرگسالان ( خواهران )

 

40

سه شنبه پنج شنبه

20-18

96/03/09

1400000

17

T2

 

40

شنبه-چهارشنبه

18-16

96/03/13

1300000

18

دوره فشرده زبان انگليسي(دوره اول)

 

160

چهارشنبه-پنج شنبه

12-9

96/03/24

7500000

19

دوره فشرده زبان انگليسي(دوره اول)

 

160

چهارشنبه-پنج شنبه

17-14

96/03/24

7500000

20

TOFEL

 

40

شنبه -دوشنبه

16-14

96/03/08

3500000

21

IELTS

 

40

شنبه -دوشنبه

16-14

96/03/08

2500000

22

TTC

 

20

دوشنبه پنج شنبه

16-14

96/04/01

4000000

23

Talk show

 

24

دوشنبه

19-17

96/03/29

2500000

24

EPT

 

40

چهارشنبه

پنج شنبه

20-18

18-16

 

96/03/30

6000000

عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.