نام کاربری
  کلمه عبور

 

                                                                                 schaduled.gifregister.gif


ردیف

نام دوره

نام مدرس

مدت

(ساعت)

ایام برگزاری

ساعات  برگزاری

تاریخ شروع

شهریه

(ریال)

1

Level  E1 بزرگسالان ( خواهران)

 

40

یک شنبه-سه شنبه

11-9

95/11/12

1250000

2

Level  E1  بزرگسالان ( خواهران )

 

40

یک شنبه-سه شنبه

18-16

95/11/12

1250000

3

Level  E1 بزرگسالان (برادران)

 

40

شنبه -دوشنبه

13-11

95/11/11

1250000

4

Level  E1 بزرگسالان (برادران)

 

40

شنبه -دوشنبه

18-16

95/11/11

1250000

5

Level Ch1 کودکان (7-4)

 

40

یک شنبه-سه شنبه

11-9

95/11/12

1250000

6

Level  J4 کودکان (7-6)

 

40

شنبه -دوشنبه

18-16

95/11/11

1250000

7

Level  J6 کودکان (12-7)

 

40

شنبه -دوشنبه

11-9

95/11/11

1250000

8

Level  J8 کودکان (12-7)

 

40

یک شنبه-سه شنبه

20-18

95/11/12

1250000

9

Level  T3کودکان (15-12)

 

40

شنبه -دوشنبه

20-18

95/11/11

1250000

10

Level   UI1 بزرگسالان ( خواهران)

 

40

یک شنبه-سه شنبه

20-18

95/11/12

1250000

11

Level  A1 بزرگسالان (خواهران)

 

40

یک شنبه-سه شنبه

18-16

95/11/12

1250000

12

Level  A1 بزرگسالان (خواهران)

 

40

یک شنبه-سه شنبه

11-9

95/11/12

1250000

13

Level  UI4بزرگسالان (برادران)

 

40

شنبه -دوشنبه

20-18

95/11/11

1250000

14

T9 کودکان 12-7 ساله

 

40

شنبه -دوشنبه

20-18

95/11/11

1100000

15

دوره فشرده زبان انگليسي(دوره دوم)

 

160

پنج شنبه جمعه

12-9

17-14

95/11/07

7000000

16

دوره فشرده زبان انگليسي(دوره اول)

 

160

چهارشنبه-پنج شنبه

12-9

95/11/14

7000000

17

دوره فشرده زبان انگليسي(دوره اول)

 

160

چهارشنبه-پنج شنبه

20-17

95/10/30

7000000

18

TOFEL

 

40

چهارشنبه-پنج شنبه

17-15

95/11/13

3500000

19

IELTS

 

40

چهارشنبه-پنج شنبه

18-16

95/10/30

2500000

20

TTC

 

20

چهارشنبه-پنج شنبه

20-18

95/11/21

3500000

21

Talk show

 

24

چهارشنبه-پنج شنبه

18-16

95/11/14

2000000

22

EPT

 

40

چهارشنبه-پنج شنبه

20-18

95/11/21

5000000

عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.