نام کاربری
  کلمه عبور

 

                                                                                 schaduled.gifregister.gif


ردیف

نام دوره

مدت

(ساعت)

ایام برگزاری

ساعات  برگزاری

تاریخ شروع

شهریه

(ریال)

1

Level  101 بزرگسالان ( خواهران)

40

یک شنبه-سه شنبه

18-16

96/04/27

1400000

2

Level  101  بزرگسالان ( خواهران )

40

یک شنبه-سه شنبه

11-9

27/04/96

1400000

3

Level  101 بزرگسالان (برادران)

40

شنبه -دوشنبه

13-11

26/04/96

1400000

4

Level  101 بزرگسالان (برادران)

40

شنبه -دوشنبه

20-18

26/04/96

1400000

5

Level Ch1 کودکان (7-4)

40

یک شنبه-سه شنبه

11-9

27/04/96

1300000

6

Level  J4 کودکان (7-6)

40

شنبه -دوشنبه

13-11

26/04/96

1300000

7

Level  J6 کودکان (12-7)

40

شنبه -دوشنبه

11-9

26/04/96

1300000

8

Level  J11 کودکان (12-7)

40

یک شنبه-سه شنبه

20-18

27/04/96

1300000

9

Level  T6کودکان (15-12)

40

شنبه -دوشنبه

20-18

26/04/96

1300000

10

Level   UI4 بزرگسالان ( خواهران)

40

یک شنبه-سه شنبه

20-18

27/04/96

1500000

11

Level  A3 بزرگسالان (خواهران)

40

یک شنبه-سه شنبه

18-16

27/04/96

1600000

12

Level  A2بزرگسالان (برادران)

40

شنبه -دوشنبه

20-18

26/04/96

1600000

13

Level  E3

40

شنبه -دوشنبه

17-15

27/04/96

1400000

14

دوره فشرده زبان انگليسي(دوره دوم)

160

چهارشنبه-پنج شنبه

12-9

07/5/96

7500000

15

Level  201  بزرگسالان ( خواهران )

40

یک شنبه-سه  شنبه

13-11

27/04/96

1400000

16

Level  PI4  بزرگسالان ( خواهران )

40

سه شنبه پنج شنبه

20-18

26/04/96

1400000

17

T3

40

شنبه-چهارشنبه

18-16

28/04/96

1300000

18

دوره فشرده زبان انگليسي(دوره اول)

160

یکشنبه-چهارشنبه

20-17

11/05/96

7500000

19

دوره فشرده زبان انگليسي(دوره دوم)

160

چهارشنبه-پنج شنبه

17-14

11/05/96

7500000

20

TOFEL

40

شنبه -دوشنبه

16-14

08/06/96

3500000

21

IELTS

40

شنبه -دوشنبه

16-14

07/05/96

2500000

22

TTC

20

دوشنبه پنج شنبه

16-14

02/05/96

4000000

23

Talk show

24

دوشنبه

19-17

02/05/96

2500000

24

EPT

40

چهارشنبه

پنج شنبه

20-18

18-16

 

28/04/96

6000000

عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.