نام کاربری
  کلمه عبور

ProgramingLogo.jpg                                                                                                      schaduled.gifregister.gif


4ردیف

نام دوره

مدت(ساعت)

ایام برگزاری

ساعات  برگزاری

محل برگزاری

تاریخ شروع

شهریه(ریال)

1

 

تربیت برنامه نویس آماده به کار

 

200

پنج شنبه

17-14

دفترمرکزی

05/05/96

27000000

2

PHP & MySQL

60

روزهای  زوج

21:30-20

دفترمرکزی

12/06/96

8500000

3

Java&Andriod

88

روزهای فرد

17-15:30

دفتر مرکزی

21/06/96

13000000

4

  java

40

روزهای جمعه

13:30-9

دفترمرکزی

10/06/96

4000000

5

Android

60

روزهای زوج

18:30-17

دفترمرکزی

11/06/96

11000000

6

(I)برنامه نویسی (ویژه دانش آموزان)

40

روزهای زوج

12:30-11

دفترمرکزی

06/06/96

3500000

7

(I)برنامه نویسی (ویژه دانش آموزان)

40

روزهای زوج

17-15:30

شعبه ابوریحان

04/06/96

3500000

عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.