نام کاربری
  کلمه عبور

ICTLogo.jpg                                                                                                                            schaduled.gifregister.gif

 

دوره های آموزش زبان انگلیسی ویژه کودکان و نوجوانان

 

آموزشهای جمعی و رفتاری از سنین پایین یک عرف اجتماعی می باشد و این آموزشها باعث تامین منافعی در کودک می شود که فقط در کودکی دست یافتنی است و در تمام عمر مورد بهره برداری قرار می گیرد . با توجه به  اینکه انسانها به دلیل  اهمیت برقراری ارتباط بین جوامع مختلف نیاز  به زبان  مشترکی  دارند و  زبان انگلیسی یکی از مهمترین ابزار ایجاد ارتباط است ، آموزش های زبان انگلیسی جهت فراهم نمودن زمینه لازم جهت ارتباط بین المللی کودکان و نوجوانان از ضرورتهای آموزشی دنیای کودکان است.

 


دوره های آموزشی کودکان 7-4 سال

نام دوره آموزشی

مدت (ساعت)

کتب آموزشی

Level

شهریه (ریال)

Tiny Talk 1A

40

http://mftabriz.com/images/zaban/tiny.png

ch1

1,300,000

Tiny Talk 1B

40

ch2

1,300,000

Tiny Talk 2A

40

ch3

1,300,000

Tiny Talk 2B

40

ch4

1,300,000

Tiny Talk 3A

40

ch5

1,300,000

40

ch6

1,300,000

Tiny Talk 3B

40

ch7

1,300,000

40

ch8

1,300,000

First Friends 1

40

http://mftabriz.com/images/zaban/first.png

J1

1,300,000

First Friends 2

40

J2

1,300,000

First Friends 3

40

J3

1,300,000

 

 

دوره های آموزشی کودکان 15-6 سال

نام دوره آموزشی

مدت (ساعت)

کتب آموزشی

Level

شهریه (ریال)

Family & Friends starter   

 

40

http://mftabriz.com/images/zaban/index.jpg

 

J4

 

1,300,000

40

J5

1,300,000

 

 

 

 

 

 

Family & Friends 1

40

http://mftabriz.com/images/zaban/4B23xrVC7_273x3541.jpg

J6

1,300,000

40

J7

1,300,000

40

J8

1,300,000

 

 

 

Family & Friends 2

 

http://mftabriz.com/images/zaban/9780194812184.jpg

 

 

40

J9

1,300,000

40

J10

1,300,000

40

J11

1,300,000

Family & Friends 3

40

40

40

http://mftabriz.com/images/zaban/9780194433457.jpg

J12

J13

J14

1,300,000

1,300,000

1,300,000

Family & Friends 4

40

40

40

http://mftabriz.com/images/zaban/family-4.jpg

T1

T2

T3

1,300,000

1,300,000

1,300,000

Family & Friends 5

 

40

40

40

 
http://mftabriz.com/images/zaban/family-5.jpg

 

T4

T5

T6

 

1,300,000

1,300,000

1,300,000

 

 

 

 

 

Family & Friends 6

 

 

 

40

40

40

http://mftabriz.com/images/zaban/family-6.jpg

 

T7

T8

T9

 

1,300,000

1,300,000

1,300,000

 

 

 

 


 

عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.