نام کاربری
  کلمه عبور

ICDLLogo.jpg                                                                                                         schaduled.gifregister.gif


ICDL Project Planning


شهریه (ریال)

ساعت

نام دوره آموزشی

3,000,000

40

ICDL Project Planning

هدف:

در ماژول طراحی پروژه ECDL/ICDL داولب باید از نرم افزار مدیریت پروژه برای آماده کردن طرح های پروژه از جمله کنترل برنامه ریزی و مدیریت زمان ، هزینه ها و وظایف و منابع استفاده کند.

 

دانشجویان قادر خواهند بود :

 • مفاهیم کلیدی مربوط به نرم افزار مدیریت پروژه را بداند.
 • از برنامه مدیریت پروژه برای ایجاد یک پروژه جدید استفاده کند
 • وظایف را ایجاد و برنامه ریزی کند و برای پروزه محدودیت و مهلت تعیین نماید
 • هزینه ها را تعیین کرده و برای وظایف مختلف منابع را مشخص و ایجاد کند
 • مسیر های حساس را مشاهده کند پیشرفت را بررسی کرده و کار را دوباره برنامه ریزی کند
 • نتیجه از جمله گزارش ها و نمودارها را آماده چاپ کند

 رئوس مطالب

 • تئوری دانش مدیریت پروژه
 • برنامه ریزی پروژه شامل انواع فعالیت ها و روابط آنها
 • برنامه ریزی منابع شامل تعریف،تخصیص منابع هزینه و...
 • کنترل و ارزیابی عملکرد پروژه هنگام اجرا شامل : Tracking انواع گزارشات پیشرفت
 • شاخص های سنجش هزینه، بهینه سازی زمان و مصرف منابع
 • تهیه گزارشات
 • بهنگام سازی پروژه
 • انجام تغییرات سراسری

 

        

عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.