نام کاربری
  کلمه عبور
New Page 5

   ردیف

نام دوره

مدت

(ساعت)

ایام برگزاری

ساعات  برگزاری

تاریخ شروع

شهریه

(ریال)

1

کاربر رایانه (خواهران)

 

روزهای فرد

12:30-9:30

95/11/10

5100000

2

کاربر رایانه (برادران)

 

روزهای زوج

14-11

95/11/09

5100000

3

حسابداری مقدماتی (خواهران)

 

روزهای فرد

15:30-14

95/11/21

2500000

4

حسابداری مقدماتی (برادران)

 

روزهای زوج

17-15:30

95/11/20

2500000

5

نقشه کشی عمومی ساختمان درجه2(برادران)

 

روزهای زوج

12:30-11

95/10/29

7100000

6

نقشه کشی عمومی ساختمان درجه2 (خواهران)

 

روزهای فرد

15:30-14

95/10/30

7100000

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.