نام کاربری
  کلمه عبور

entrepreneurship-conference-logo.gif                                                                                                  schaduled.gifregister.gif

دوره پداگوژی عمومی:

 

 آشنایی :به مفهوم داشتن اطلاعات مفدماتی /شناسایی:به مفهوم داشتن اطلاعات کامل / اصول: به مفهوم مبانی مطالب نظری / توانایی:به مفهوم قدرت انجام کار

دانشجو پس از گذراندن این دوره خاص باید بتواند از عهده تهیه و تنظیم برنامه آموزشی،طرح درس،اجرای آموزش و آزمون ارزشیابی از فرآیند های آموزشی و اصلاح رویه های مربوط به آن برآید.


 

 

شهریه (ریال)

ساعت

نام دوره آموزشی

2,900,000

40

پداگوژی عمومی

سرفصل دوره:

  • توانایی تشخیص اهداف آموزش های فنی و حرفه ای
  • توانایی  تهیه و تنظیم برنامه آموزشی و درسی بر اساس داده ها
  • توانایی  تهیه و تنظیم طرح درس
  • توانایی تهیه و به کارگیری وسایل کمک آموزشی
  • توانایی اجرای دوره های آموزشی
  • توانایی سنجش و ارزیابی از آموزش فراگیران


عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.