نام کاربری
  کلمه عبور

http://www.mftabriz.com/images/035468054153294102a.jpg                                                                         schaduled.gifregister.gif

 

 

   ردیف

نام دوره

مدت(ساعت)

ایام برگزاری

ساعات  برگزاری

محل برگزاری

تاریخ شروع

شهریه(ریال)

1

حسابداری عمومی مقدماتی

40

روزهای فرد

21:30-20

دفتر مرکزی

31/05/96

2800000

2

حسابداری عمومی مقدماتی

40

روزهای فرد

18:30-17

شعبه ابوریحان

15/05/96

2800000

3

حسابداری عمومی تکمیلی

40

روزهای فرد

call

دفتر مرکزی

05/05/96

3300000

4

حسابدار صنعتی درجه 2

30

روزهای فرد

21:30-20

دفتر مرکزی

05/06/96

3100000

5

حسابدار حقوق و دستمزد

30

روزهای زوج

21:30-20

دفتر مرکزی

07/06/96

2600000

6

رایانه کار حسابداری مالی (رافع 6 )

30

روزهای زوج

20-18:30

دفتر مرکزی

30/05/96

3100000

7

حسابداری رایانه با نرم افزارهای رافع،هلو،پازار،همکاران سیستم

60

روزهای زوج

20-18:30

دفتر مرکزی

06/06/96

7000000

8

حسابداری رایانه با نرم افزارهای رافع،هلو،پازار،همکاران سیستم

60

روزهای فرد

20-18:30

شعبه ابوریحان

10/05/96

7000000

9

حسابداری کاربردی ویژه بازار کار

60

روزهای زوج

18:30-15:30

دفتر مرکزی

04/06/96

8000000

10

حسابداری مالی خدماتی

40

روزهای زوج

18:30-17

دفتر مرکزی

30/05/96

3500000

11

حسابداری مالی بازرگانی

40

روزهای زوج

18:30-17

دفتر مرکزی

30/05/96

3500000

12

کاربردExcel در حسابداری

30

روزهای زوج

15:30-14

دفتر مرکزی

16/05/96

3500000

13

ترفندهایExcel در حسابداری

30

روزهای زوج

17-15:30

دفتر مرکزی

30/05/96

3500000

عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.