نام کاربری
  کلمه عبور

http://www.mftabriz.com/images/035468054153294102a.jpg                                                                         schaduled.gifregister.gif

 

 

   ردیف

نام دوره

مدت(ساعت)

ایام برگزاری

ساعات  برگزاری

محل برگزاری

تاریخ شروع

شهریه(ریال)

1

حسابداری عمومی مقدماتی

40

روزهای فرد

21:30-20

دفتر مرکزی

25/07/96

2800000

2

حسابداری عمومی مقدماتی

40

یک شنبه پنج شنبه

21:30-20

دفتر مرکزی

05/09/96

2800000

3

حسابداری عمومی مقدماتی

40

روزهای زوج

18:30-17

شعبه ابوریحان

29/07/96

2800000

4

حسابداری عمومی تکمیلی

40

روزهای فرد

call

دفتر مرکزی

25/07/96

3300000

5

حسابدار صنعتی درجه 2

30

روزهای فرد

21:30-20

دفتر مرکزی

30/08/96

3100000

6

حسابدار حقوق و دستمزد

30

روزهای زوج

21:30-20

دفتر مرکزی

20/08/96

2600000

7

رایانه کار حسابداری مالی (رافع 6 )

30

روزهای زوج

18:30-15:30

دفتر مرکزی

27/08/96

3100000

8

حسابداری رایانه با نرم افزارهای رافع،هلو،پازار،همکاران سیستم

60

روزهای زوج

18:30-15:30

دفتر مرکزی

27/08/96

7000000

9

حسابداری رایانه با نرم افزارهای رافع،هلو،پازار،همکاران سیستم

60

روزهای زوج

18:30-15:30

دفتر مرکزی

23/10/96

7000000

10

حسابداری رایانه با نرم افزارهای رافع،هلو،پازار،همکاران سیستم

60

روزهای زوج

18:30-15:30

دفتر مرکزی

21/12/96

7000000

11

حسابداری رایانه با نرم افزارهای رافع،هلو،پازار،همکاران سیستم

60

روزهای فرد

20-17

شعبه ابوریحان

30/07/96

7000000

12

حسابداری کاربردی ویژه بازار کار

60

روزهای زوج

18:30-15:30

دفتر مرکزی

29/08/96

8000000

13

حسابداری مالی خدماتی

40

روزهای زوج

18:30-17

دفتر مرکزی

29/08/96

3500000

14

حسابداری مالی بازرگانی

40

روزهای زوج

18:30-17

دفتر مرکزی

20/08/96

3500000

15

کاربردExcel در حسابداری

30

روزهای زوج

15:30-14

دفتر مرکزی

24/08/96

3500000

16

ترفندهایExcel در حسابداری

30

روزهای زوج

17-15:30

دفتر مرکزی

11/09/96

3500000

 

عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.