نام کاربری
  کلمه عبور

http://www.mftabriz.com/images/035468054153294102a.jpg                                                                         schaduled.gifregister.gif

 

 

   ردیف

نام دوره

مدت(ساعت)

ایام برگزاری

ساعات  برگزاری

تاریخ شروع

شهریه(ریال)

1

حسابداری عمومی مقدماتی

40

روزهای فرد

15:30-14

96/03/02

2800000

2

حسابداری عمومی تکمیلی

40

روزهای فرد

15:30-14

96/03/27

3300000

3

حسابدار صنعتی درجه 2

30

روزهای زوج

18:30-15:30

96/02/30

3100000

4

حسابدار حقوق و دستمزد

30

روزهای زوج

15:30-14

96/03/01

2600000

5

رایانه کار حسابداری مالی (رافع 6 )

30

روزهای زوج

18:30-17

96/03/06

3100000

6

حسابداری رایانه با نرم افزارهای رافع،هلو،پازار،همکاران سیستم

60

روزهای زوج

18:30-17

96/03/06

7000000

7

حسابداری کاربردی ویژه بازار کار

60

روزهای زوج

18:30-15:30

96/03/08

8000000

8

حسابداری مالی خدماتی

40

روزهای زوج

18:30-17

96/02/30

3500000

9

حسابداری مالی بازرگانی

40

روزهای زوج

18:30-17

96/02/30

3500000

10

دوره جامع تربیت رئیس حسابداری

60

جمعه ها

13:30-12

96/03/08

1200000

11

کاربردExcel در حسابداری

30

روزهای زوج

15:30-14

96/03/10

3500000

12

ترفندهایExcel در حسابداری

30

روزهای زوج

17-15:30

96/03/27

3500000

عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.