نام کاربری
  کلمه عبور

http://www.mftabriz.com/images/035468054153294102a.jpg                                                                         schaduled.gifregister.gif

 

 

   ردیف

نام دوره

مدت(ساعت)

ایام برگزاری

ساعات  برگزاری

تاریخ شروع

شهریه(ریال)

1

حسابداری عمومی مقدماتی (خواهران)

40

روزهای فرد

15:30-14

96/01/27

2500000

2

حسابداری عمومی مقدماتی (برادران)

40

روزهای زوج

15:30-14

96/01/26

2500000

3

حسابداری عمومی تکمیلی

40

روزهای فرد

15:30-14

96/01/27

2600000

4

حسابدار صنعتی درجه 2

30

روزهای زوج

18:30-15:30

96/01/26

2800000

5

حسابدار حقوق و دستمزد

30

روزهای فرد

14-12:30

96/01/19

2400000

6

رایانه کار حسابداری مالی (رافع 6 )

30

روزهای فرد

15:30-14

96/01/20

2800000

7

حسابداری رایانه با نرم افزارهای رافع،هلو،پازار،همکاران سیستم

60

روزهای زوج

17-14

96/01/20

6000000

8

حسابداری کاربردی ویژه بازار کار

60

روزهای زوج

18:30-15:30

96/01/30

5000000

9

حسابداری مالی خدماتی

40

روزهای زوج

18:30-17

96/02/09

3000000

10

حسابداری مالی بازرگانی

40

روزهای زوج

18:30-17

96/02/16

3000000

11

دوره جامع تربیت رئیس حسابداری

60

جمعه ها

13:30-12

96/02/08

10000000

12

کاربردExcel در حسابداری

30

روزهای زوج

15:30-14

96/02/02

3000000

13

ترفندهایExcel در حسابداری

30

روزهای زوج

17-15:30

96/02/02

3000000

عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.