نام کاربری
  کلمه عبور

logo_civil_dept.jpg                                                                                                                    schaduled.gifregister.gifردیف

نام دوره

مدت(ساعت)

ایام برگزاری

ساعات  برگزاری

محل برگزاری

تاریخ شروع

شهریه(ریال)

1

دوره جامع متره برآوردوتهیه صورت وضعیت ابنیه با نرم افزار Excel

40

روزهای زوج

17-15:30

دفتر مرکزی

20/08/96

4000000

2

AutoCAD

60

روزهای زوج

17-15:30

دفتر مرکزی

22/07/96

6400000

3

AutoCAD

60

روزهای فرد

17-15:30

شعبه ابوریحان

30/07/96

6400000

4

A:Etabs-safe

40

روزهای زوج

21:30-20

دفتر مرکزی

03/08/96

6500000

5

B:Etabs-safe

40

روزهای زوج

21:30-20

دفتر مرکزی

27/09/96

6500000

6

C:Etabs-safe

40

روزهای زوج

21:30-20

دفتر مرکزی

18/11/96

6500000

7

SAP

40

روزهای فرد

17-15:30

دفتر مرکزی

13/07/96

4000000

8

دوره طراحی سوله در SAP

16

روزهای زوج

call

دفتر مرکزی

12/07/96

1500000

9

دوره کنترل و اعمال تغییرات در نقشه با AutoCAD

30

روزهای زوج

18:30-17

دفتر مرکزی

call

5000000

10

دوره آموزش تحلیل غیرخطی پوش آور در SAP

20

روزهای زوج

21:30-20

دفتر مرکزی

call

6000000

11

دوره آموزش تحلیل غیرخطی تاریخچه زمانی در SAP

20

روزهای زوج

18:30-17

دفتر مرکزی

call

6000000

12

دوره تحلیل و مدلسازی سازه های دارای میراگر در SAP

20

روزهای زوج

21:30-20

دفتر مرکزی

call

6000000

13

ANSYS

60

روزهای زوج

18:30-17

دفتر مرکزی

24/08/96

7000000

14

دوره تحلیل سازه های دارای جداگر در SAP

20

روزهای زوج

18:30-17

دفتر مرکزی

call

6000000

15

ABAQUS

60

روزهای فرد

21:30-20

دفتر مرکزی

16/08/96

7000000

16

MATLAB

40

روزهای فرد

17-15:30

دفتر مرکزی

23/07/96

5400000

17

تربيت كارشناس برنامه ريزي و كنترل پروژه(Ms project)

40

روزهای فرد

21:30-20

دفتر مرکزی

06/07/96

5000000

18

Arc GIS

40

روزهای زوج

15:30-14

دفتر مرکزی

29/08/96

5000000

19

دوره جامع نقشه کشی ساختمان بصورت دستی(نقشه کشی عمومی ساختمان)

-

روزهای زوج

12:30-11

دفتر مرکزی

20/08/96

7100000

عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.