نام کاربری
  کلمه عبور

logo_civil_dept.jpg                                                                                                                    schaduled.gifregister.gifردیف

نام دوره

مدت(ساعت)

ایام برگزاری

ساعات  برگزاری

تاریخ شروع

شهریه(ریال)

1

دوره جامع متره برآوردوتهیه صورت وضعیت ابنیه با نرم افزار Excel

40

روزهای زوج

18:30-17

96/01/30

3500000

2

AutoCAD

60

روزهای زوج

17-15:30

96/02/04

5800000

3

Etabs-safe

40

روزهای زوج

21:30-20

96/01/26

5900000

4

SAP

40

روزهای زوج

20-18:30

96/01/23

3600000

5

دوره طراحی سوله در SAP

16

روزهای زوج

15:30-14

Call

1500000

6

دوره کنترل و اعمال تغییرات در نقشه با AutoCAD

30

روزهای زوج

18:30-17

call

3800000

7

دوره آموزش تحلیل غیرخطی پوش آور در SAP

20

روزهای زوج

21:30-20

call

5000000

8

دوره آموزش تحلیل غیرخطی تاریخچه زمانی در SAP

20

روزهای زوج

18:30-17

call

5000000

9

دوره تحلیل و مدلسازی سازه های دارای میراگر در SAP

20

روزهای زوج

21:30-20

call

5000000

10

دوره تحلیل سازه های دارای جداگر در SAP

20

روزهای زوج

18:30-17

call

5000000

11

ABAQUS(استاد فرج پور)

60

روزهای زوج

17-15:30

96/02/23

5500000

12

ANSYS

60

روزهای زوج

18:30-17

96/02/11

5500000

13

MATLAB

40

روزهای زوج

18:30-17

96/02/06

4900000

14

تربيت كارشناس برنامه ريزي و كنترل پروژه(Ms project)

40

یک شنبه سه شنبه

21:30-20

96/01/15

4000000

15

Arc GIS

40

روزهای زوج

17-15:30

96/02/06

4000000

16

دوره جامع نقشه کشی ساختمان بصورت دستی(نقشه کشی عمومی ساختمان)

-

روزهای زوج

12:30-11

96/02/16

7100000

عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.