نام کاربری
  کلمه عبور

logo_civil_dept.jpg                                                                                                                    schaduled.gifregister.gifردیف

نام دوره

مدت(ساعت)

ایام برگزاری

ساعات  برگزاری

محل برگزاری

تاریخ شروع

شهریه(ریال)

1

دوره جامع متره برآوردوتهیه صورت وضعیت ابنیه با نرم افزار Excel

40

روزهای زوج

18:30-17

دفتر مرکزی

30/05/96

4000000

2

AutoCAD

60

روزهای فرد

21:30-20

دفتر مرکزی

29/05/96

6400000

3

AutoCAD

60

روزهای فرد

17-15:30

شعبه ابوریحان

09/06/96

6400000

4

Etabs-safe

40

روزهای زوج

21:30-20

دفتر مرکزی

06/06/96

6500000

5

Etabs-safe

40

روزهای فرد

17-15:30

شعبه ابوریحان

16/06/96

6500000

6

SAP

40

روزهای زوج

20-18:30

دفتر مرکزی

30/05/96

4000000

7

دوره طراحی سوله در SAP

16

روزهای زوج

15:30-14

دفتر مرکزی

Call

1500000

8

دوره کنترل و اعمال تغییرات در نقشه با AutoCAD

30

روزهای زوج

18:30-17

دفتر مرکزی

call

5000000

9

دوره آموزش تحلیل غیرخطی پوش آور در SAP

20

روزهای زوج

21:30-20

دفتر مرکزی

call

6000000

10

دوره آموزش تحلیل غیرخطی تاریخچه زمانی در SAP

20

روزهای زوج

18:30-17

دفتر مرکزی

call

6000000

11

دوره تحلیل و مدلسازی سازه های دارای میراگر در SAP

20

روزهای زوج

21:30-20

دفتر مرکزی

call

6000000

12

دوره تحلیل سازه های دارای جداگر در SAP

20

روزهای زوج

18:30-17

دفتر مرکزی

call

6000000

13

ABAQUS

60

روزهای فرد

21:30-20

دفتر مرکزی

01/05/96

7000000

14

ANSYS

60

روزهای زوج

18:30-17

دفتر مرکزی

25/05/96

7000000

15

MATLAB

40

روزهای زوج

18:30-17

دفتر مرکزی

04/05/96

5400000

16

تربيت كارشناس برنامه ريزي و كنترل پروژه(Ms project)

40

روزهای فرد

21:30-20

دفتر مرکزی

09/06/96

5000000

17

Arc GIS

40

روزهای زوج

15:30-14

دفتر مرکزی

04/05/96

5000000

18

دوره جامع نقشه کشی ساختمان بصورت دستی(نقشه کشی عمومی ساختمان)

-

روزهای زوج

12:30-11

دفتر مرکزی

30/05/96

7100000

عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.