نام کاربری
  کلمه عبور

      Logo_notagline.gif                                                                                           schaduled.gifregister.gif                ردیف

نام دوره

مدت(ساعت)

ایام برگزاری

ساعات  برگزاری

محل برگزاری

تاریخ شروع

شهریه(ریال)

1

دوره جامع معماری داخلی( ترم I)

50

روزهای زوج

17-14

دفتر مرکزی

29/07/96

17000000

2

AutoCAD

60

روزهای زوج

17-15:30

دفتر مرکزی

22/07/96

6400000

3

AutoCAD

60

روزهای فرد

17-15:30

شعبه ابوریحان

30/07/96

6400000

4

DMAX:A3

60

روزهای زوج 

18:30-17

دفتر مرکزی

22/08/96

6100000

 

DMAX:B3

60

روزهای زوج 

18:30-17

دفتر مرکزی

07/11/96

6100000

5

DMAX3

60

روزهای فرد

17-15:30

شعبه ابوریحان

16/08/96

6100000

6

V-ray

40

روزهای فرد 

17-15:30

دفتر مرکزی

30/07/96

4500000

7

3DMAX & V-ray

100

روزهای زوج 

18:30-17

دفتر مرکزی

22/08/96

9000000

8

Revit

40

روزهای فرد

17-15:30

دفتر مرکزی

25/07/96

5500000

9

Rhino

40

روزهای زوج

17-15:30

دفتر مرکزی

call

5500000

10

اسکیس(مقدماتی)

40

روزهای فرد

17-15:30

دفتر مرکزی

call

8000000

11

Maya

60

روزهای زوج

12:30-11

دفتر مرکزی

24/08/96

8000000

12

طراحی کابینت با نرم افزار 3DMAX

40

روزهای زوج    

21:30-20

دفتر مرکزی

call

8000000

13

فتوشاپ ویژه معماری

14

روزهاي فرد

15:30_14

دفتر مرکزی

30/07/96

1600000

عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.