نام کاربری
  کلمه عبور

      250_54e5e863494d1e9dfbcfe4ffe666e0bf.jpg                                                                                           schaduled.gifregister.gifردیف

نام دوره

نام مدرس

مدت

(ساعت)

ایام برگزاری

ساعات  برگزاری

تاریخ شروع

شهریه(ریال)

1

AutoCAD

 

60

روزهای زوج

17-15:30

96/02/04

5800000

2

CATIA

 

60

روزهای زوج

21:30-20

96/02/20

6900000

3

ABAQUS

 

60

روزهای زوج

17-15:30

96/02/23

5500000

4

Fluent

 

60

روزهای زوج

20-18:30

96/02/04

4100000

5

ANSYS

 

60

روزهای زوج

18:30-17

96/02/11

5500000

6

Solid Works

 

40

روزهای زوج

20-18:30

96/02/13

3200000

7

COMSOL

 

40

روزهای زوج

call

call

5000000

8

محاسب تاسيسات ساختمان

 

40

روزهای زوج

call

96/02/23

4000000

9

MATLAB

 

40

روزهای زوج

18:30-17

96/02/06

4900000

10

Carrier

 

40

روزهای زوج

21:30-20

96/02/27

6000000

عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.