نام کاربری
  کلمه عبور

      250_54e5e863494d1e9dfbcfe4ffe666e0bf.jpg                                                                                           schaduled.gifregister.gifردیف

نام دوره

نام مدرس

مدت

(ساعت)

ایام برگزاری

ساعات  برگزاری

محل برگزاری

تاریخ شروع

شهریه(ریال)

1

AutoCAD

 

60

روزهای فرد

21:30-20

دفتر مرکزی

29/05/96

6400000

2

AutoCAD

 

60

روزهای فرد

17-15:30

شعبه ابوریحان

09/06/96

6400000

3

CATIA

 

60

روزهای فرد

17-15:30

دفتر مرکزی

15/07/96

7600000

4

ABAQUS

 

60

روزهای فرد

21:30-20

دفتر مرکزی

16/06/96

7000000

5

Fluent

 

60

روزهای زوج

20-18:30

دفتر مرکزی

17/07/96

4500000

6

ANSYS

 

60

روزهای زوج

18:30-17

دفتر مرکزی

25/06/96

7000000

7

Solid Works

 

40

روزهای فرد

21:30-20

دفتر مرکزی

26/05/96

3500000

8

Solid Works

 

40

روزهای زوج

15:30-14

شعبه ابوریحان

15/06/96

3500000

9

COMSOL

 

40

روزهای زوج

call

دفتر مرکزی

call

7000000

10

محاسب تاسيسات ساختمان

 

40

روزهای زوج

call

دفتر مرکزی

call

5000000

11

MATLAB

 

40

روزهای زوج

18:30-17

دفتر مرکزی

04/05/96

5400000

12

Carrier

 

40

روزهای زوج

21:30-20

دفتر مرکزی

30/05/96

6600000

عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.