نام کاربری
  کلمه عبور

      250_54e5e863494d1e9dfbcfe4ffe666e0bf.jpg                                                                                           schaduled.gifregister.gifردیف

نام دوره

نام مدرس

مدت

(ساعت)

ایام برگزاری

ساعات  برگزاری

تاریخ شروع

شهریه(ریال)

1

AutoCAD

 

60

روزهای زوج

20-21:30

96/03/04

6400000

2

CATIA

 

60

روزهای زوج

21:30-20

96/03/22

7600000

3

ABAQUS

 

60

روزهای زوج

17-15:30

96/02/30

7000000

4

Fluent

 

60

روزهای زوج

20-18:30

96/03/20

4500000

5

ANSYS

 

60

روزهای زوج

18:30-17

96/02/18

7000000

6

Solid Works

 

40

5شنبه ها

21:30-20

96/02/21

3500000

7

COMSOL

 

40

روزهای زوج

call

call

7000000

8

محاسب تاسيسات ساختمان

 

40

روزهای زوج

call

call

5000000

9

MATLAB

 

40

روزهای زوج

18:30-17

96/03/29

5400000

10

Carrier

 

40

روزهای زوج

21:30-20

96/03/31

6600000

عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.