نام کاربری
  کلمه عبور

ICDLLogo.jpg                                                                                                                schaduled.gifregister.gif


 

مشارکت آنلاین Online Collaboration

شهریه (ریال)

ساعت

نام دوره آموزشی

800,000

30

Online Collaboration

 

هدف:

این مهارت مفاهیم و مهارت های مربوط به تنظیم و استفاده از ابزارهای مشارکت آنلاین از جمله برنامه های ذخیره سازی و بهره وری، تقویم ها،

رسانه های جمعی، جلسات تحت وب، محیط های یادگیری و فناوری موبایل را تعریف می کند.

 

داوطلبان پس از گذراندن این ماژول قادر به:

  • درک مفاهیم مهم مربوط به مشارکت آنلاین و محاسبات ابری؛
  • ایجاد حساب های کاربری برای آماده سازی مشارکت آنلاین؛
  • استفاده از ذخیره سازی آنلاین و برنامه های بهره وری تحت وب برای مشارکت؛
  • استفاده از تقویم های آنلاین و موبایل برای مدیریت و برنامه ریزی فعالیت ها؛
  • مشارکت و تعامل با استفاده از شبکه های اجتماعی، وبلاگ ها و ویکی ها؛
  • برنامه ریزی و میزبانی جلسات آنلاین و استفاده از محیط های یادگیری آنلاین؛
  • درک مفاهیم مهم فناوری موبایل و استفاده از قابلیت هایی مانند پست الکترونیک، برنامه ها کاربردی و هماهنگ سازی؛

می باشند.     

   

عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.