نام کاربری
  کلمه عبور

ITLogo.jpg                                                                                                                 schaduled.gifregister.gif


   دوره Network+: 

مدرک تخصصی شرکت  CompTIAکه در حالت کلی تحت عنوان مدرک تخصصی Network+ شناخته می شوند از جمله مدارک بسیار با ارزش در طراحی و پیاده سازی سیستم های شبکه ای و مدیریت آنهاست. بر همین اساس داشتن گواهینامه تخصصی  Network+ نشانه تجربه کافی و دانش فنی وسیع و ژرف در زمینه طراحی و پیاده سازی سیستم های شبکه ای و همچنین مدیریت ساختارهای شبکه ای وابسته به آنها می باشد.

Exam N10-005: Network+

شهریه (ریال)

ساعت

نام دوره آموزشی

3,000,000

30

Network+

 

 • Introduction to Networks
 • The Open Systems Interconnection Specifications
 • Networking Topologies, Connectors and Wiring Standards
 • The Current Ethernet Specifications
 • Networking Devices
 • Introduction to Internet Protocol (IP)
 • IP Addressing
 • IP Subnetting,Troubleshooting IP, and Introduction to NAT
 • Introduction to IP Routing
 • Routing Protocols
 • Switching and Virtual LANs (VLANs)
 • Wireless Technologies
 • Authentication and Access Control
 • Network Threats and Mitigation
 • Physical and Hardware Security
 • Wide Area Network
 • Command-Line Tools
 • Software and Hardware Tools
 • Network Troubleshooting
 • Management, Monitoring and Optimizationعناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.