نام کاربری
  کلمه عبور
 register.gifschaduled.gif                                                                                                            ITLogo.jpg  

 MCSA 2012) Microsoft Certified Solution Associate):

 

2012 MCSA به روز ترين و آخرين مدارك كاملا حرفه اي در زمينه شبكه شركت مايكروسافت و شامل دو دوره ي Server 2012 و Windows 8.1 مي باشد. دارنده اين مدرك يك متخصص حرفه اي است كه با گذراندن دوره هاي آموزشي مربوطه و شركت در امتحانات به عنوان فرد متخصص محصولات مايكروسافت در زمينه شبكه شناخته مي شود.

 

شهریه (ریال)

ساعت

نام دوره آموزشی

 

20,800,000

200

Configuring , Win 8.1 (70-687)

MCSA 2012R2

مهندسی شبکه مایکروسافت

Installing and Configuring Win Server 2012(70-410)

Administering Win Server 2012

(70-411)

Configuring Advanced Win Server 2012 Services(70-412)

 

 

Exam 70-687: Configuring Windows 8.1

 • Install and Upgrade to windows 8.1

 • Configure hardware and applications

 • Configure network connectivity

 • Configure access to resources

 • Configure remote access and mobility

 • Monitor and maintain windows clients

 • Configure system and data recovery options

 

Exam 70-410: Installing and Configuring Windows Server 2012

 • Install and configure servers

 • Configure server roles and features

 • Configure Hyper-V

 • Deploy and configure core network service

 • Install and administer active directory

 • Create and manage Group policy

 

Exam 70-411: Administering Windows Server 2012

 • Deploy, manage and maintain servers

 • Configure file and print services

 • Configure network services and access

 • Configure a network policy server(NPS)  infrastructure

 • Configure and manage Active Directory

 • Configure and manage Group Policy

 

Exam 70-412: Configuring Advanced Windows Server 2012  Services

 • Configure and manage high availability

 • Configure file and storage solutions

 • Implement business countinuty and disaster recovery

 • Configure Network Services

 • Configure the active directory infrastructure

 • Configure identity and access solutions     عناوین
     کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.