نام کاربری
  کلمه عبور

ITLogo.jpg                                                                                                                schaduled.gifregister.gif


     دوره LPIC-3 Senior (Level Linux Professional): 

مدرک LPIC_3 بالاترین مدرک طبقه بندی شده  LPI است. این مدرک برای معماران شبکه مناسب است. مباحث اصلی این مدرک بحث ترکیب سیستم ها و نرم افزارها براساس مدل LDAP و ظرفیت سنجی سیستم است. پس از اخذ این مدرک می توان سایر مدارک تخصصی LPI در زمینه Messaging-Mail-Web، Intranet-High Availability   و Virtualization-Security-Environment Mixed   را نیز اخذ نمود. مدرک Environment Mixed از فوریه 2007، مدرک Security از فوریه 2009 و مدرک Availability و  Virtualizationاز سال 2010 ارائه شده است. سایر مدارک تخصصی (Mail, Web and Intranet) در حال حاضر در دستور کار این موسسه قرار دارند.

 

Exam 301: LPIC-3

شهریه (ریال)

ساعت

نام دوره آموزشی

 

7,000,000

50

LPIC-3

Senior Level Linux Professional

(Exam 301)

Linux

Professional

Institute

 

Exam 302: LPIC-3

 

شهریه (ریال)

ساعت

نام دوره آموزشی

 

7,000,000

50

LPIC-3

Senior Level Linux Professional

(Exam 302)

Linux

Professional

Institute

 

Exam 303: LPIC-3

شهریه (ریال)

ساعت

نام دوره آموزشی

 

7,000,000

50

LPIC-3

Senior Level Linux Professional

(Exam 303)

Linux

Professional

Institute

Exam 304: LPIC-3

شهریه (ریال)

ساعت

نام دوره آموزشی

 

7,000,000

50

LPIC-3

Senior Level Linux Professional

(Exam 304)

Linux

Professional

Institute

 

 

عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.