نام کاربری
  کلمه عبور

ICDLLogo.jpg                                                                                                                 schaduled.gifregister.gif


ekids


شهریه (ریال)

ساعت

نام دوره آموزشی

3,000,000

90

e-Kids

هدف:

استاندارد آموزشى براى کودکان ۷تا۱۲ساله به منظور آشنائى کودکان با مفاهيم کلى کامپيوتر و اينترنت که پس از گذراندن اين دوره گواهينامه بين المللىe-Kids دريافت ميکنند.توضيح اينکه تعرفه و تعداد ساعات فوق با احتساب ۲۰ ساعت اضافي براي زبان تخصصي در تظر گرفته شده است.

رئوس مطالب

-آموزش زبان تخصصی کامپیوتر

- پایه های فناوری اطلاعات

کاربرد کامپیوتر در زندگی روزمره ، پایه های عمومی فناوری اطلاعات در زندگی روزمره، سخت افزار، نرم افزار، ابزارهای ورود و خروج داده ه،ا اقدامات ایمنی و احتیاطی برنامه های کاربردی، برنامه های آموزشی ،بازی های آموزشی

-استفاده از کامپوتر

روشن کردن کامپوتر،انجام restart، استفاده از ماوس، آشنایی با نشانه های Icon واقع بر Desktop، انتخاب و تغییر مکان نشانه های واقع بر Desktop،  ایجاد یک ،Folder پاک کردن فایل ، خاموش کردن کامپیوتر

-واژه پرداز

وارد و خارج شدن از برنامه واژه پرداز، ایجاد یک فایل Document جدید، ذخیره کردن فایل، استفاده از کارکرد Help ،تغییر نوع و اندازه فونت، استفاده از کارکردهای مربوط به قالب بندی متن شامل Underline,Bold,Italic ، استفاده از کارکردهای Copy ،برداشتCut و جاگذاریف Paste پاک کردن متن، چاپ فایل

-صفحات گسترده

ورود به برنامه صفحات گسترده و خروج از آن ،ایجاد صفحه گسترده جدید، ذخیره صفحه گسترده، استفاده از Help، وارد کردن عدد و متن در یک خانه، سطر و ستون جدید، وارد کردن یک فرمول ساده، انتخاب خانه فرمان گذاری شده، قالب بندی خانه ها، استفاده از کارکردهای Copy، برداشتCut و جاگذاری ،Past پاک کردن متن یک جدول، چاپ یک صفحه گسترده

-نقاشی

ورود به برنامه نقاشی و خروج از آن، ایجاد یک نقاشی جدید ،ذخیره نقاشی، استفاده از Help، بستن یک فایل ،استفاده از خطوط و فرم های رنگی جاگذاری اشیا در نقاشی ،چاپ نقاشی

-اینترنت

آگاهی نسبت به مفهوم اینترنت، آگاهی نسبت به مفهومWorld Wide Web) WWW)، آشنایی با URL،آشنایی با مرورگر وب و ماشین های جستجو، ورود به یک مرورگر و خروج ازآن، فعال کردن یک لینک پیمایش در صفحات وب، استفاده از یک ماشین جستجوگر، انتخاب مفاهیم جستجو ،ذخیره یک صفحه وب به عنوان Favorite ،چاپ یک صفحه وب

- ایمیل

آشنایی با مفهوم ایمیل، درک چند برتری، ورود به برنامه ایمیل و خروج از آن، باز کردن یک پیام ایمیل، وارد کردن نشانی ایمیل در خانه مربوطه، چسباندن(Attach) یک فایل به یک ایمیل، فرستادن پیام، پاسخ به پیام

 


 

        

عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.