نام کاربری
  کلمه عبور
New Page 1

ITLogo.jpg                                                                                                        schaduled.gifregister.gif

 

دوره ممیزی داخلی همراه با آشنایی با مفاهیم و تشریح استاندارد ISO 27001:2005 (ISMS):

 

شهریه (ریال)

ساعت

نام دوره آموزشی

 

3,500,000

24

ممیزی داخلی همراه با آشنایی با

مفاهیم و تشریح استاندارد

ISO 27001:2005 (ISMS)

IT Security &

Management

Cources

 

سامانه مدیریت امنیت اطلاعات به عنوان بخش مهمی از بدنه مدیریت در سازمانهای دانش محور و مبتنی بر فناوری اطلاعات مطرح است. در این حوزه استاندارد معروف ISO 27001 یکی از شناخته شده ترین منابع مورد رجوع فعالان است. در کارگاه آموزشی مورد نظر اصول و ضوابط حاکم بر روش ممیزی شخص ثالث و نظام اعتبار بخشی استاندارد مذکور مورد توجه قرار خواهدگرفت و شیوه ممیزی، مراحل ثبت و صدور گواهینامه و اصطلاحات و مفاهیم مرتبط آموزش داده خواهد شد.


اهداف:


آشنایی با نحوه تصدیق و صحه گذاری استاندارد ISO/IEC 27001

     آشنایی با نحوه ممیزی شخص ثالث و مراحل ثبت و صدور گواهینامه ISMS

 

مخاطبین دوره:

 

مدیران امنیت اطلاعات سازمانها

مدیران فناوری اطلاعات سازمانها

کارشناسان متولی پیاده سازی ISMS در سازمانها

متخصصین شرکتهای پیاده سازی ISMS

 

سرفصل دوره:

 

          مروری بر مفاهیم و الزامات سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

          مروری بر فرآیند مدیریت مخاطرات امنیتی

          آشنایی با کنترل ها و اهداف کنترلی ISO 27001  

          معرفی استاندارد ISO 19011

          نحوه برنامه ریزی ممیزی خارجی

          تهیه چک لیست ممیزی

          نحوه بررسی صلاحیت و ارزیابی ممیزان

          ثبت و طبقه بندی عدم انطباق ها

          نحوه تهیه، تصویب و توزیع گزارش ممیزی

          فرآیند اخذ گواهینامه استاندارد 27001ISO  

          آشنایی با روال و ضوابط بین المللی ممیزی شخص ثالث

         آشنایی با مراحل ثبت ممیزین و سرممیزین سیستم های مدیریت امنیت اطلاعات

 

 

 

 

 

عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.