نام کاربری
  کلمه عبور

ITLogo.jpg                                                                                                                schaduled.gifregister.gif


 

دوره آموزش پیاده سازی ISMS در سازمان: 


 
 

شهریه (ریال)

ساعت

نام دوره آموزشی

 

4,500,000

24

آموزش پیاده سازی

 ISMS

 در سازمان

IT Security &

Management

Cources

پشتیبانی ، تقویت و به روز رسانی دانش امنیت اطلاعات

توانایی استقرار و ارزیابی اهداف و نیازهای امنیت اطلاعات

شناسایی و ارزشیابی دارایی های اطلاعاتی سازمان

شناسایی و ارزشیابی مخاطرات مربوط به دارایی های سازمان

توانایی تدوین خط مشی و روش های اجرایی مربوط به سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

اهداف:

سيستم مدیريت امنيت اطلاعات (ISMS) با کنترل عوامل انسانی، روندها و سيستم های IT سازمان ، حفظ امنيت اطلاعات حساس سازمان را تضمين می کند.

شرکت کنندگان در اين دوره آموزشی با روش های پياده سازی ISMS که مطابق با استاندارد ISO 27001 و الزامات بخش دوم از استاندارد ISO 27001 می باشند ، از طريق شرکت در کارگاه ها و آموزش های عملی آشنا می شوند.

 

مخاطبین دوره:

1.     مديران و متخصصان IT

2.     مسئولين امنيت IT

3.     مشاورين امنيت

4.  ممیزین ISMS

سرفصل دوره:

·         کليات سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS)

·         مقاصد استفاده از ISMS

·         تشريح الزامات مرتبط با ISMS

·         نقش گروه هاي ذينفع در اجراي ISMS

·         ارزش هاي کاربردي امنيت اطلاعات و هزينه هاي اجراي ISMS

·         اصول تدوين روشهاي اجرايي و ساير مستندات مرتبط

·         طرح ريزي اهداف (S.M.A.R.T) و برنامه هاي اجرايي ISMS

·         شناسايي الزامات قانوني و محتويات مرتبط

·         طرح ريزي دستورالعمل ها و روشهاي کنترلي

·         نقش مديريت ارشد در اجراي ISMS

·         پايش و اندازه گيري فعاليت ها و فرآيندها

·         تدوین نظامنامه ISMS

عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.