نام کاربری
  کلمه عبور

icdl.gif                                                                                                                    schaduled.gifregister.gif   ردیف

نام دوره

مدت(ساعت)

ایام برگزاری

ساعات  برگزاری

تاریخ شروع

شهریه(ریال)

1

ICDL Core  (خواهران )

138

روزهای فرد

12:30-9:30

96/03/07

4800000

2

ICDL Core  (خواهران)

138

روزهای فرد

20-17

96/02/19

4800000

3

ICDL Core (مختلط)

138

روزهای زوج

12:30-9:30

96/02/30

4800000

4

ICDL Core ( برادران)

138

روزهای زوج

21:30-18:302

02/.96/96

4800000

5

ICDL Advanced(خواهران)

100

روزهای فرد

14-12:30

96/03/13

4000000

6

ICDL Image Editing

40

روزهای فرد

17-15:30

96/02/12

3000000

7

ICDL Project Planning

40

روزهای فرد

21:30-20

96/03/11

5000000

8

ICDL IT Security

30

روزهای زوج

14-12:30

96/03/31

2500000

9

ICDL CAD

60

روزهای زوج

20-21:30

96/03/04

6400000

10

e-Citizen

55

روزهای فرد

20-17

96/02/19

1590000

11

e-kids

90

روزهای زوج

12:30-11

96/03/17

3500000

12

ویندوز تکمیلی

30

روزهای زوج

14-12:30

96/03/03

1200000

13

ICDL Core (کارمندان)

130

روزهای فرد

17-15:30

96/02/30

4800000

عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.