نام کاربری
  کلمه عبور

ITLogo.jpg                                                                                                                schaduled.gifregister.gif


   دوره CCIE Routing and Switching (Cisco Certified Internetwork Expert) : 

CCIE  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪﺭﻙ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﻜﻮ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺭﻙ ﺑﻪﺷﻤﺎ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﻰ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺣﺮﻓﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﺯﻳﺎﺩﻯ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻴﺪ. CCIE ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞﻗﺒﻮﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺟﺰء ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻭ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪﺍﺭﻙ ﺷﺒﻜﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺮﺍﻯ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻥ ﺍﻳﻦ ﻣﺪﺭﻙﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪﺍﻗﻞ 3 ﺳﺎﻝ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎﺭ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﺴﻜﻮ ﺭﺍﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. طبق آخرين آمار از موسسات بين المللى درآمد متوسط ساليانه افراد دارنده مدرك CCIE، حدودا 120 هزار دلار است.

 

Exam 400-101: CCIE Routing and Switching

شهریه (ریال)

ساعت

نام دوره آموزشی

35,000,000

80

CCIE Routing & Switching (400-101)

 

  • Network Principles (10 percent)
  • Layer 2 Technologies (15 percent)
  • Layer 3 Technologies (40 percent)
  • VPN Technologies (15 percent)
  • Infrastructure Security (5 percent)
  • Infrastructure Services (15 percent)

  


عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.