نام کاربری
  کلمه عبور

ITLogo.jpg                                                                                                            schaduled.gifregister.gif

دوره Certified Ethical Hacker) CEH):

 

شهریه (ریال)

ساعت

نام دوره آموزشی

 

8,000,000

60

CEH

شناسایی نقاط ضعف امنیتی

و راه حل های رفع آن

IT Security &

Management

Cources


شرکت EC-Council با ارائه مدرک Certified Ethical Hacker - CEH یا مدرک هکرهای قانونمند ، متخصصینی را تربیت می نماید که با روش ها و ابزارهای مختلفی که در عملیات Hacking مورد استفاده قرار می گيرند آشنا شده و با تکیه بر آن ، سیستم امنیتی موجود را بررسی و کلیه متدولوژی های تعیین وضعیت امنیت یک سازمان را توسط تست های نفوذ به کار بسته و وضعیت ایمنی شبکه یک سازمان را تعیین می نمایند . انجام تست های نفوذ با هدف ایجاد ایمنی ، طبق درخواست سازمان ها و توسط متخصصین و هکرهای قانونمند ، کاملا قانونی بوده و جزء نیازهای اساسی هر سازمان و سیستم اطلاعاتی می باشد .

مخاطبین دوره:

دوره CEH به عنوان دوره مقدماتی امنیت شبکه و اطلاعات شناخته می شود و کلیه افرادی که در شبکه های کامپیوتری با عناوین مختلف مشغول به کار می باشند توصیه می شود که دوره CEH را بگذرانند.

اهداف دوره:

 •  توانایی بررسی نقاط ضعف و آسیب پذیری های شبکه و برنامه های تحت آن

 • آشنایی با مبانی نفوذ به شبکه های کامپیوتری و به دست آوردن اطلاعات

 • آشنایی با تشریح حملات و مکانیزم های رایج نفوذ

سرفصل دوره:

 • Introduction to Ethical Hacking

 • Footprinting and Reconnassance

 • Scanning Networks

 • Enumeration

 • System Hacking

 • Trojans and Backdoors

 • Viruses and Worms

 • Sniffers

 • Social Engineering

 • Denial Of Service

 • Session Hijacking

 • Hijacking Web servers

 • Hacking Web Applications

 • SQL Injection

 • Hacking Wireless Networks

 • Evading IDS, Firewalls and Honeypots

 • Buffer Overflow

 • Cryptography

 • Penetration Testing

 


عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.