نام کاربری
  کلمه عبور

ITLogo.jpg                                                                                                                  schaduled.gifregister.gif


      دورهCisco)  Certified Network Associate) CCNA Security : 

 

با گسترش شاخه های فعالیت مهندسان شبکه در بخش تجهیزات سیسکو این شرکت از اواسط سال 2008 میلادی اقدام به ارائه شاخه های تخصصی مدرک CCNA در سه موضوع مورد توجه روز نموده است.این اقدام پس از آن صورت گرفته که طراحان و برنامه ریزان این دوره ها متوجه شدند که فاصله میان دوره های Associate و Professional بیش از حد زیاده شده و در این بین به مدارک تخصصی تر در سطح Associate نیاز است.

 

Exam 640-554: CCNA Security

شهریه (ریال)

ساعت

نام دوره آموزشی

8,000,000

70

CCNA Security (IINS) (640-554)


  • Common Security Threats (6 percent)

  • Security and Cisco Routers (8 percent)

  • AAA on Cisco Devices (8 percent)

  • IOS ACLs (8 percent)

  • Secure Network Management and Reporting (8 percent)

  • Common Layer 2 Attacks (10 percent)

  • Cisco Firewall Technologies (15 percent)

  • Cisco IPS (16 percent)

  • VPN Technologies (18 percent)عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.