نام کاربری
  کلمه عبور

ردیف

نام دوره

مدت

(ساعت)

ایام برگزاری

ساعات  برگزاری

محل برگزاری

تاریخ شروع

شهریه

(ریال)

1

تجارت الكترونيك و كسب و كار اينترنتي

40

روزهاي زوج

15:30-14

دفتر مرکزی

call

3000000

2

MBA مقدماتي

60

روزهاي زوج

17-15:30

دفتر مرکزی

call

5100000

3

كارآفريني KAB

40

روزهاي زوج

15:30-14

دفتر مرکزی

call

6500000

4

کارآفرینی برای کودکان 7 تا 12 ساله

40

5 شنبه ها

11-9:30

دفتر مرکزی

27/07/96

2500000

5

کارآفرینی برای نوجوانان

40

5 شنبه ها

12:30-11

دفتر مرکزی

27/07/96

2500000

6

کارآفرینی برای والدین

40

5 شنبه ها

11-9:30

دفتر مرکزی

27/07/96

2500000

7

پداگوژی عمومی

24

روزهاي فرد

21:30-20

دفتر مرکزی

30/07/96

29000000

8

پداگوژی عمومی

24

روزهاي زوج

20-18:30

شعبه ابوریحان

06/08/96

29000000

9

مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای

20 

روزهاي زوج

18:30-17

دفتر مرکزی

29/07/96

2100000

10

تربيت كارشناس برنامه ريزي و كنترل پروژه(Ms project)

40

روزهای فرد

21:30-20

دفتر مرکزی

06/07/96

5000000

11

PRIMAVERA

40

روزهای زوج

17-15:30

دفتر مرکزی

20/08/96

6000000

عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.