نام کاربری
  کلمه عبور

ITLogo.jpg                                                                                                                schaduled.gifregister.gif


   دوره A+ (220-801): 

  مدرک  A+شرکت  CompTIAبه عنوان تایید کننده مهارت مورد نیاز برای پشتیبانی حرفه ای کامپیوتر های امروزی می باشد . این مدرک از جمله مدارک بین المللی است که توسط فروشندگان اصلی سخت افزار و نرم افزار و توسعه دهندگان مورد توجه قرار گرفته است و نشان دهنده توانایی تکنسین فنی برای انجام کارهایی نظیر نصب، پیکر بندی، نگهداری و تعمیر سخت افزار می باشد. برای اخذ این مدرک، داوطلب بایستی در آزمون Essentials به همراه آزمون Application، شرکت کنند. البته با این که بیشتر مهارت های  Essentials به صورت جهانی می باشند با این حال مهارت های دیگری نیز برای حمایت از نیازهای شرکت ها لازم است. بر این اساس شرکت  CompTIAبرای ارتقای توانایی شغلی افراد در زمینه های خاص آزمون هایی را به صورت جداگانه قرار داده است.

Exam 220-801: A+

شهریه (ریال)

ساعت

نام دوره آموزشی

3,000,000

30

A+ (220-801)

 

  • PC Hardware (40 percent)

  • Networking (27 percent)

  • Laptops (11 percent)

  • Printers (11 percent)

  • Operational Procedures (11 percent)

دانلود کامل سرفصل
عناوین
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجتمع فنی تبریز می باشد.