ورود

کارگاه-مهارتهای-ارتباطی-مدیر

کارگاه مهارتهای ارتباطی مدیر

نام دوره آموزشی
کارگاه مهارتهای ارتباطی مدیر
ساعت
8 ساعت (4 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
2,400,000
رئوس مطالب

■ شناخت سیاست های ارتباطی درون سازمانی
■ ساختن تصویر سیاسی خوب در سازمان
■ قوانین نانوشته سازمان
■ ساختن شبکه اطلاعاتی و حمایتی در سازمان
■ مهارت گوش دادن فعالانه
■ مهارت ارتباط با کارکنان (مرد و زن)
■ مهارت ارتباط با همکاران
■ شناخت پیامهای پنهان و اثرات آن
■ مدیریت افراد ناسازگار و سرکش
■ مدیریت تعارضات و مجادلات سازمانی
■ سناخت حالات تدافعی
■ کنترل خشم

  تعداد افراد حاضر: 111       تعداد بازديد امروز: 5187       تعداد بازديد ديروز: 4654       تعداد بازديد ماه: 227615       تعداد بازديد ماه گذشته: 248040       تعداد بازديد كل: 30784652