ورود

مدیریت-مالی

نام دوره آموزشی
مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی
ساعت
20 ساعت (10 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
6,000,000
رئوس مطالب

■ عناصر تشکیل دهنده صورت های مالی و بررسی ارتباط این عناصر
■ معرفی نسبت های مالی و بحث پیرامون محدودیت این زمینه
■ ضرورت استقرار کنترل های داخلی موثر
■ مفاهیم نظری گزارشات مالی
■ هزینه یابی و طبقه بندی هزینه ها
■ معرفی سیستم های مختلف هزینه یابی (مدیریت هزینه)
■ معرفی صورت های مالی و نحوه ارائه و تنظیم این گزارشات

  تعداد افراد حاضر: 120       تعداد بازديد امروز: 5589       تعداد بازديد ديروز: 4654       تعداد بازديد ماه: 228017       تعداد بازديد ماه گذشته: 248040       تعداد بازديد كل: 30785054