ورود

قوانین-کار-و-بیمه-تامین-اجتماعی

قوانین کار و بیمه تامین اجتماعی

نام دوره آموزشی
قوانین کار و بیمه تامین اجتماعی
ساعت
8 ساعت (4 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
2,400,000
رئوس مطالب

■ مقررات مربوط به کارهای سخت و زیان آور
■ مراجع حل اختلاف قانون کار
■ ترکیب هیات های تشخیص و حل اختلاف و دیوان عدالت اداری
■ طرح دعاوی در مراجع حل اختلاف و دیوان عدالت اداری
■ مقررات مربوط به بازنشستگی و فوت، از کارافتادگی جزئی و کلی
■ آشنایی با قوانین و مقررات تامین اجتماعی
■ ویژگی های قانون کار
■ آشنایی با واژه های کارگر، کارفرما و کارگاه
■ قرارداد کار و انواع آن
■ تعلیق قرارداد کار و آثار آن
■ خاتمه قرارداد کار
■ مزایای پایان کار
■ ساعت کار، تعطیلات و مرخصی ها
■ قواعد مربوط به نوبت کاری، شب کاری، اضافه کاری و فوق العاده های آن
■ تامین اجتماعی و سیرتحول آن در ایران
■ مشمولین قانون تامین اجتماعی
■ شناسایی کارفرمایان و بیمه شدگان
■ حق بیمه
■ تکلیف کارفرمایان
■ امور بیمه شدگان

  تعداد افراد حاضر: 146       تعداد بازديد امروز: 5305       تعداد بازديد ديروز: 4654       تعداد بازديد ماه: 227733       تعداد بازديد ماه گذشته: 248040       تعداد بازديد كل: 30784770