ورود

فنون-اداره-جلسات

فنون اداره جلسات

نام دوره آموزشی
فنون اداره جلسات
ساعت
8 ساعت (4 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
2,400,000
رئوس مطالب

■ خصوصیات یک جلسه موفق و اصول تهیه دستور جلسه
■ نحوه آغاز به کار جلسات
■ شیوه کنترل و هدایت موثر جلسات
■ استفاده از حق اظهارنظر در روند مذاکرات جلسه رو یا مداخله و قطع صحبت دیگران
■ رعایت مفاد دستور جلسه و بکارگیری تکنیک های صحیح شنود
■ ارائه و تشریح نظرات و کنترل دخالت های ضروری شرکت کنندگان در مذاکرات
■ نحوه اخذ تصمیمات

  تعداد افراد حاضر: 125       تعداد بازديد امروز: 5250       تعداد بازديد ديروز: 4654       تعداد بازديد ماه: 227678       تعداد بازديد ماه گذشته: 248040       تعداد بازديد كل: 30784715