ورود

مدیریت-زمان

مدیریت زمان

نام دوره آموزشی
مدیریت زمان
ساعت
14 ساعت (7 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
4,200,000
رئوس مطالب

■ معرفی ، چارچوب کلاس و اهداف آن، انتظارات افراد از شرکت در این دوره
■ زمان چیست، مشکلات بیولوژیک، تفاوت بین مدیریت زمان و بهره وری
■ زمانتان را چگونه می گذرانید؟
■ مشخص کردن عوامل ضایع کننده وقت
■ مشخص کردن افراد و اطرافیانی که در ضایع کردن وقت دخیل هستند
■ هدف داشتن، هدف گذاری، مشخص کردن اهداف شخصی
■ برنامه ریزی برای توسعه بهره وری
■ سازماندهی و اصول آن
■ بهم ریختگی ها را منظم کردن، فضای کاری را منظم کردن
■ مدیریت تلفن و مکتوبات
■ توسعه تمرکز فکر، توجه کردن
■ شناخت، کنترل و مدیریت مزاحمت ها
■ ارتباطات و توسعه توانمندی های ارتباطی، گوش دادن برای بالا بردن تمرکز
■ انگیزه برای انجام دادن کارها
■ مدیریت ملاقات های برنامه ریزی شده (جلسات) و برنامه ریزی نشده
■ تعلل و به عقب انداختن
■ مدیریت بحران
■ تفویض اختیار
■ نتیجه گیری و برنامه ریزی برای آینده

  تعداد افراد حاضر: 127       تعداد بازديد امروز: 5925       تعداد بازديد ديروز: 4654       تعداد بازديد ماه: 228353       تعداد بازديد ماه گذشته: 248040       تعداد بازديد كل: 30785390