ورود

مدیریت-بحران

مدیریت بحران

نام دوره آموزشی
مدیریت بحران
ساعت
16 ساعت (8 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
4,800,000
رئوس مطالب

■ ارتقای دانش، اصلاح نگرش و افزایش مهارت مدیران و کارکنان برای شناخت هرچه بهتر و بیشتر علل بروز بخران ها و انتخاب راهکارهای مؤثر برای پیشگیری و آمادگی در برابر خطرات و پاسخگویی به آنها.
■ آشنایی با اصطلاحات و واژه های کاربردی در مدیریت بحران
■ آشنایی با چگونگی برنامه ریزی و مدیریت در شرایط اضطرار
■ آشنایی با نحوه تعامل تشکل ها و سازمان ها در مدیریت سوانح
■ شناخت اصول مدیریت یکپارچه در بحران ها
■ شناخت برنامه های مدیریت بحران در کشورهای جهان

  تعداد افراد حاضر: 118       تعداد بازديد امروز: 5717       تعداد بازديد ديروز: 4654       تعداد بازديد ماه: 228145       تعداد بازديد ماه گذشته: 248040       تعداد بازديد كل: 30785182