ورود

مدیریت-استراتژیک

مدیریت استراتژیک

نام دوره آموزشی
مدیریت استراتژیک
ساعت
8 ساعت (4 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
2,400,000
رئوس مطالب

■ مقدمه ای اهمیت برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
■ تعیین رسالت، دورنما و ارزش های سازمانی
■ Formulation
■ تحلیل داخلی سازمان
■ تحلیل محیطی سازمان
■ SWOT
■ انتخاب استراتژی

  تعداد افراد حاضر: 132       تعداد بازديد امروز: 5947       تعداد بازديد ديروز: 4654       تعداد بازديد ماه: 228375       تعداد بازديد ماه گذشته: 248040       تعداد بازديد كل: 30785412