ورود

کارگاه تهیه اظهارنامه عملکرد و تحریر دفاتر قانونی در تبریز

کارگاه تهیه اظهارنامه عملکرد و تحریر دفاتر قانونی

نام دوره آموزشی
کارگاه تهیه اظهارنامه عملکرد و تحریر دفاتر قانونی
ساعت
10 (5 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
1,800,000

  تعداد افراد حاضر: 130       تعداد بازديد امروز: 450       تعداد بازديد ديروز: 8950       تعداد بازديد ماه: 132952       تعداد بازديد ماه گذشته: 221166       تعداد بازديد كل: 31162955