ورود

اموزش متخصص امنیت در تبریز

تربیت متخصص امنیت آماده به کار

هدف مجتمع فنی تبریز برای دوره‌های آموزشی :

hadaf
نام دوره آموزشی
تربیت متخصص امنیت آماده به کار
ساعت
144 (72 جلسه 1/5 ساعته)
شهریه (ریال)
40,000,000
ریز دوره ها

■ +Security
■ CEH
■ CISSP


130 ساعت(65 جلسه 1/5 ساعته)

■ رزومه نویسی
■ آموزش مصاحبه استخدامی
■ تیپ شناسی MBTI
■ اصول و فنون مذاکره (معرفی)


14 ساعت(7 جلسه 1/5 ساعته)


map