ورود

استعدادیابی مهارتی در تبریز

تصاویری از آزمون استعدادیابی مهارتی مجتمع فنی تبریز

 


 


 


 


 


 


 


 

  تعداد افراد حاضر: 152       تعداد بازديد امروز: 7381       تعداد بازديد ديروز: 4861       تعداد بازديد ماه: 146515       تعداد بازديد ماه گذشته: 246133       تعداد بازديد كل: 31422651