ورود

استعدادیابی مهارتی در تبریز

تصاویری از آزمون استعدادیابی مهارتی مجتمع فنی تبریز

 


 


 


 


 


 


 


 

  تعداد افراد حاضر: 128       تعداد بازديد امروز: 1110       تعداد بازديد ديروز: 8446       تعداد بازديد ماه: 1110       تعداد بازديد ماه گذشته: 253588       تعداد بازديد كل: 236871279