ورود

استعدادیابی مهارتی در تبریز

تصاویری از آزمون استعدادیابی مهارتی مجتمع فنی تبریز

 


 


 


 


 


 


 


 

  تعداد افراد حاضر: 156       تعداد بازديد امروز: 6613       تعداد بازديد ديروز: 6774       تعداد بازديد ماه: 241799       تعداد بازديد ماه گذشته: 233554       تعداد بازديد كل: 237345522