ورود

استعدادیابی مهارتی در تبریز

تصاویری از آزمون استعدادیابی مهارتی مجتمع فنی تبریز

 


 


 


 


 


 


 


 

  تعداد افراد حاضر: 131       تعداد بازديد امروز: 3960       تعداد بازديد ديروز: 8682       تعداد بازديد ماه: 3960       تعداد بازديد ماه گذشته: 280804       تعداد بازديد كل: 32985661