ورود

اموزش برنامه نویسی برای نوجوانان 12 تا 15 سال در تبریز

برنامه نویسی

نام دوره آموزشی زبان برنامه نویسی آموزشی مدت شهریه (ریال)
برنامه نویسی ترم اول اسکرچ 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,500,000
برنامه نویسی ترم دوم اسکرچ 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,500,000
برنامه نویسی ترم سوم اسکرچ 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,500,000
برنامه نویسی ترم چهارم Small Basic 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,500,000
برنامه نویسی ترم پنجم #c 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,500,000
برنامه نویسی ترم ششم #c 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,500,000
برنامه نویسی ترم هفتم #c 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,500,000
برنامه نویسی ترم هشتم SQL Server 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,500,000
برنامه نویسی ترم نهم SQL Server 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,500,000
برنامه نویسی ترم دهم HTML 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,500,000
برنامه نویسی ترم یازدهم CSS 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,500,000
برنامه نویسی ترم دوازدهم ASP.net 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,500,000
برنامه نویسی ترم سیزدهم ASP.net 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,500,000
برنامه نویسی ترم چهاردهم ASP.net 2 + 8 جلسه : 20 ساعت 2,500,000

  تعداد افراد حاضر: 68       تعداد بازديد امروز: 1361       تعداد بازديد ديروز: 6433       تعداد بازديد ماه: 109144       تعداد بازديد ماه گذشته: 221449       تعداد بازديد كل: 1656170756