ورود

اموزش برنامه نویسی برای نوجوانان 15 تا 19 سال در تبریز

تربیت نوجوان برنامه نویس

نام دوره آموزشی زبان برنامه نویسی آموزشی مدت شهریه (ریال)
برنامه نویسی ترم اول C#.Net 20 جلسه : 40 ساعت 4,800,000
برنامه نویسی ترم دوم C#.Net 20 جلسه : 40 ساعت 4,800,000
برنامه نویسی ترم سوم SQL Server 20 جلسه : 40 ساعت 4,800,000
برنامه نویسی ترم چهارم HTML - CSS 20 جلسه : 40 ساعت 4,800,000
برنامه نویسی ترم پنجم ASP.net 20 جلسه : 40 ساعت 4,800,000
برنامه نویسی ترم ششم ASP.net 20 جلسه : 40 ساعت 4,800,000

  تعداد افراد حاضر: 70       تعداد بازديد امروز: 1372       تعداد بازديد ديروز: 6433       تعداد بازديد ماه: 109155       تعداد بازديد ماه گذشته: 221449       تعداد بازديد كل: 1656170767