ورود

اموزش PRO II در تبریز

PRO II

نام دوره آموزشی
PRO II
ساعت
30
شهریه (ریال)
9,000,000

هدف:

آشنايى با شبيه سازى فرايندهاى شيميايى به همراه مدل هاى ترموديناميکى

رئوس مطالب

Simulation Basic, PROVISION Environment and Flow Sheet Generation
Thermodynamics in PROVISION and Thermodynamic Selection
Componet Data and Assay Definition
Making Stream in PROVISION
Unit Operation Definition, Simple Unit Operation, Column, Heat
Heat Exchangers, Reactor, Logic Unit Operations and Utilities
Simulation Tools
Simulation of Industrials Units
Sweetening

  تعداد افراد حاضر: 180       تعداد بازديد امروز: 9388       تعداد بازديد ديروز: 7056       تعداد بازديد ماه: 224392       تعداد بازديد ماه گذشته: 276314       تعداد بازديد كل: 29338988