ورود

اموزش طراحی مبدل Aspen B-JAC در تبریز

طراحی مبدل Aspen B-JAC

نام دوره آموزشی
طراحی مبدل Aspen B-JAC
ساعت
30
شهریه (ریال)
9,000,000

هدف:

آشنايى با استاندارد TEMAو طراحى مبدل هاى حرارتى

رئوس مطالب

آشنايى اجمالى با مبدلهاى حرارتى "TEMA Type"
آشنايى همراه با شرح جزئيات بيشتر (اجزاى تشکيل دهنده)
ورود به نرم افزار B-JAC جهت آشنايى اجمالى با طرح هاى حرارتى مبدل ها
ورود به بحث Tube bundle و شناسايى اجزاى مربوطه
طراحى مکانيکى مبدل ها با BJAC (مقدمات)
شرح و بسط مبدل هاى Fixed Tubesheet (BEM, AEL)
شرح و بسط مبدل هاى Floating Head (AES, BET)
شرح و بسط مبدل هاى Utype (BEU, AEU)
شرح و بسط مبدل هاى Kettle Type Reboiler (BKU, AKT, NKN)
بازگشت به طراحى حرارتى مبدل ها جهت توجه به مساله ارتعاشات
جمع بندى مباحث تکميلى

  تعداد افراد حاضر: 226       تعداد بازديد امروز: 608       تعداد بازديد ديروز: 9397       تعداد بازديد ماه: 225009       تعداد بازديد ماه گذشته: 276314       تعداد بازديد كل: 29339605